Články ÚSA

Dokumentace Integrovaného systému řízení - Úřad správních agend MMP

Magistrát využívá k externí komunikaci ISŘ navenek se zainteresovanými stranami (smluvní a další externí partneři) především v oblasti ochrany…

Zveřejněno: 3. 11. 2021, Martin Pecuch
Rozvoj systému řízení kvality EFQM dle inovované struktury modelu

Cíl projektu: Realizace projektu umožní provedení dalšího kola sebehodnocení magistrátu města dle metodiky EFQM včetně vytvoření akčního plánu realizace…

Zveřejněno: 15. 9. 2021, Martin Pecuch
Plzeň – moderní a zodpovědná

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, z Operačního programu Zaměstnanost 2014-2020.

Zveřejněno: 12. 8. 2021, Martin Pecuch
Volby do Senátu Parlamentu ČR

Volby do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky (I. kolo) vyhlásil prezident republiky na dny 2. a 3. října 2020 svým rozhodnutím ze dne 9. dubna 2020,…

Zveřejněno: 21. 7. 2020, Martin Pecuch
Kvalita pro budoucnost

Dle schváleného harmonogramu a plánu projektu byla k 31. 12. 2018 úspěšně ukončena realizace projektu Kvalita pro budoucnost (registrační číslo:…

Zveřejněno: 20. 3. 2019, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně

Web Pilsner Urquell se otevře v novém okně
7.10. - 8.10.2022
Pilsner Fest

Pomoc Ukrajině
Допомога Україні


Informace pro občany Ukrajiny
Veřejná sbírka Pomáhající Plzeň