Archiv města Plzně

Veleslavínova 19
301 00  Plzeň

vedoucí - Mgr. Adam Skála

tel.: 378 032 600

telefonní seznam

Struktura odboru:

Agenda:

Činnost oddělení předarchivní péče a dokumentace

Činnost oddělení zpracování a využití archiválií

Užitečné odkazy: