Odbor sociálních služeb

Martinská 2
306 32 Plzeň

vedoucí - Mgr. Alena Hynková

tel.: 378 033 350

telefonní seznam

Agenda:

  • Garantuje optimální rozvoj sociálních služeb na území města Plzně a vytvoření funkční sítě služeb pro rodinu, seniory, zdravotně postižené, sociálně vyloučené, cizince a další.
  • Provádí analytickou a metodickou činnost v oblasti rozvoje sociálních služeb na území města Plzně, mapuje zdroje potřebné pro realizaci projektových záměrů NNO.
  • Tvoří a koordinuje komplexní rozvojové koncepce sociálních služeb a zpracovává návrhy hlavních směrů střednědobého sociálního programu města Plzně.
  • Zajišťuje projektovou činnost v souladu s naplňováním rozvojové koncepce Města, s národními prioritami a národními akčními plány.
  • Provádí poradenskou a konzultační činnost v oblasti sociální politiky na úrovni samosprávy.
  • Administruje software systému „Monitoring spokojenosti a efektivity sociálních služeb“.
  • Poskytuje finanční podpory projektovým záměrům nestátních neziskových organizací, v souladu se Střednědobou rozvojovou koncepcí sociálních služeb.
  • Systematicky sleduje, kontroluje obsah a průběžně vyhodnocuje efektivitu, spokojenost a kvalitu Městem dotovaných služeb.
  • Řeší připomínky a náměty občanů města Plzně v souladu se zásadami komunitní práce.

Podrobné informace z oblasti sociálních služeb najdete na adrese: www.plzen.eu/socialnisluzby

Zveřejněno: 19. 6. 2014, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně


COVID-19

Aktuální opatření – informace pro občany