Odbor sociálních služeb

Martinská 2
306 32 Plzeň

vedoucí - Mgr. Lukáš Mařan

tel.: 378 033 350

telefonní seznam

Struktura odboru:

 • Oddělení Pomáhající Plzeň
 • Oddělení dotací a kontroly

Agenda:

 • Garantuje optimální rozvoj sociálních služeb na území města Plzně a vytvoření funkční sítě služeb pro rodinu, seniory, zdravotně postižené, sociálně vyloučené, cizince a další.
 • Provádí analytickou a metodickou činnost v oblasti rozvoje sociálních služeb na území města Plzně, mapuje zdroje potřebné pro realizaci projektových záměrů NNO.
 • Tvoří a koordinuje komplexní rozvojové koncepce sociálních služeb a zpracovává návrhy hlavních směrů střednědobého sociálního programu města Plzně.
 • Zajišťuje projektovou činnost v souladu s naplňováním rozvojové koncepce Města, s národními prioritami a národními akčními plány.
 • Provádí poradenskou a konzultační činnost v oblasti sociální politiky na úrovni samosprávy.
 • Administruje software systému „Monitoring spokojenosti a efektivity sociálních služeb“.
 • Poskytuje finanční podpory projektovým záměrům nestátních neziskových organizací, v souladu se Střednědobou rozvojovou koncepcí sociálních služeb.
 • Systematicky sleduje, kontroluje obsah a průběžně vyhodnocuje efektivitu, spokojenost a kvalitu Městem dotovaných služeb.
 • Řeší připomínky a náměty občanů města Plzně v souladu se zásadami komunitní práce.

Podrobné informace z oblasti sociálních služeb najdete na adrese: www.plzen.eu/socialnisluzby

Zveřejněno: 28. 2. 2023, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně

Web Finále Plzeň se otevře v novém okně
22.9. - 27.9.2023
Finále Plzeň
Web Pilsner Urquell se otevře v novém okně
6.10. - 7.10.2023
Pilsner Fest

Doprava v Plzni


Informace o aktuálních dopravních omezeních v Plzni