Odbor sociálních služeb

Martinská 2
306 32 Plzeň

vedoucí - Mgr. Alena Hynková

tel.: 378 033 350

telefonní seznam

Struktura odboru:

 • Oddělení Pomáhající Plzeň
 • Oddělení dotací a kontroly

Agenda:

 • Garantuje optimální rozvoj sociálních služeb na území města Plzně a vytvoření funkční sítě služeb pro rodinu, seniory, zdravotně postižené, sociálně vyloučené, cizince a další.
 • Provádí analytickou a metodickou činnost v oblasti rozvoje sociálních služeb na území města Plzně, mapuje zdroje potřebné pro realizaci projektových záměrů NNO.
 • Tvoří a koordinuje komplexní rozvojové koncepce sociálních služeb a zpracovává návrhy hlavních směrů střednědobého sociálního programu města Plzně.
 • Zajišťuje projektovou činnost v souladu s naplňováním rozvojové koncepce Města, s národními prioritami a národními akčními plány.
 • Provádí poradenskou a konzultační činnost v oblasti sociální politiky na úrovni samosprávy.
 • Administruje software systému „Monitoring spokojenosti a efektivity sociálních služeb“.
 • Poskytuje finanční podpory projektovým záměrům nestátních neziskových organizací, v souladu se Střednědobou rozvojovou koncepcí sociálních služeb.
 • Systematicky sleduje, kontroluje obsah a průběžně vyhodnocuje efektivitu, spokojenost a kvalitu Městem dotovaných služeb.
 • Řeší připomínky a náměty občanů města Plzně v souladu se zásadami komunitní práce.

Podrobné informace z oblasti sociálních služeb najdete na adrese: www.plzen.eu/socialnisluzby

Zveřejněno: 27. 10. 2021, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně

Web akce Smetanovské dny se otevře v novém okně
3.3. - 24.3.2022
Smetanovské dny
Web akce Hudební ceny Žebřík se otevře v novém okně
1.4. - 1.4.2022
Hudební ceny Žebřík

COVID-19

Informace o aktuálních opatřeních
Informace o očkování