ÚvodÚřadMagistrát města PlzněÚřad služeb obyvatelstvuOdbor kulturyČlánky OKPrůzkum Názory obyvatel na kulturu statutárního města Plzeň 2022

Průzkum Názory obyvatel na kulturu statutárního města Plzeň 2022

Statutární město Plzeň prostřednictvím veřejného průzkumu ve spolupráci s Centrem pro komunitní práci západní Čechy zjišťovalo, jak jsou obyvatelé Plzně spokojeni s nabídkou kulturních akcí a stávající kulturní infrastrukturou. Centrum pro komunitní práci západní Čechy, zpracovatel průzkumu, vyhodnocovalo názory 1 090 respondentů ve věku od 15 let dle kvótního výběru dle skladby obyvatelstva města Plzně.

Předmětem šetření jsou názory plzeňské veřejnosti na spokojenost s kulturní nabídkou v Plzni, silné a slabé stránky spektra nabídky kulturních produktů (jaká z kulturních akcí plzeňskou veřejnost nejvíce oslovila, dostatek, resp. nedostatek kulturní nabídky apod.), zájem o kulturní aktivity, příčiny snížení zájmu o kulturní akce v souvislosti s pandemií covidu-19, dostupnost kulturních akcí (finanční, časové a jiné bariéry), kvalitu infrastruktury kulturních zařízení (fyzický stav a vybavenost), kulturní přitažlivost města a mezinárodní rozměr plzeňské kultury.

Naprostá většina dotázaných (92 procent respondentů) dotazníkového šetření o stavu kultury v Plzni uvedla, že je zcela či částečně spokojena s nabídkou kulturního dění v krajské metropoli. Nespokojeno, i jen částečně, je pak okolo osmi procent respondentů (viz příloha).

Přílohy

Výsledky průzkumu(pdf, 209 kB)

Zveřejněno: 2. 12. 2022, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně

Web Smetanovské dny se otevře v novém okně
2.3. - 6.4.2023
Smetanovské dny
Web Jeden svět se otevře v novém okně
22.3. - 2.4.2023
Jeden svět
Web akce Hudební ceny Žebřík se otevře v novém okně
31.3. - 31.3.2023
Hudební ceny Žebřík