Kulturní organizace a zařízení

Město Plzeň pro poskytování služeb v oblasti kultury a k jejich zajištění zřizuje nebo zakládá příspěvkové organizace a obecně prospěšné společnosti, vstupuje svým majetkovým podílem do dalších společností či zakládá nadace nebo nadační fondy, které podporují kulturní aktivity občanů.

Příspěvkové organizace zřízené městem Plzní k zajištění a poskytování služeb v oblasti kultury:    

Obecně prospěšné společnosti založené městem Plzní k zajištění a poskytování služeb v oblasti kultury:     

Na základě schváleného Programu rozvoje kultury ve městě Plzni na léta 2009-2019 (opatření 3.1.5) měla každá z městem financovaných kulturních organizací do konce roku 2011 zpracovat strategii svého rozvoje, která byla projednána příslušnými orgány města. Strategie rozvoje jsou přílohou článku - viz soubory ke stažení.

Ostatní subjekty v oblasti kultury založené městem Plzní nebo se spoluúčastí města Plzně:

Kromě městských kulturních organizací a zařízení sídlí v Plzni také významné instituce, které jak ve své hlavní činnosti, tak i doplňkovými programy rozšiřují nabídku pro kulturní vyžití občanů:

Zveřejněno: 29. 1. 2019, Dagmar Houšková

Tradiční akce města Plzně

Web akce Smetanovské dny se otevře v novém okně
3.3. - 24.3.2022
Smetanovské dny
Web akce Hudební ceny Žebřík se otevře v novém okně
1.4. - 1.4.2022
Hudební ceny Žebřík

COVID-19

Informace o aktuálních opatřeních
Informace o očkování