Odbor stavebně správní

Škroupova 4
306 32 Plzeň

vedoucí – Ing. Zdeněk Hanzelín

tel.: 378 034 101

telefonní seznam

Struktura odboru:

Agenda:

Samostatná působnost

Přenesená působnost

Oddělení speciálního stavebního úřadu staveb vodních děl

Oddělení územního plánování

Oddělení stavebního řízení a speciálního stavebního úřadu staveb silničních

Oddělení odvolání a stížností

Všechna oddělení