Odbor správy infrastruktury

Palackého nám. 6
306 32 Plzeň

vedoucí – Ing. Veronika Vítová, MBA

tel.: 378 035 600

telefonní seznam

Struktura odboru:

 • Oddělení kolektorů, energetiky a vodního hospodářství
 • Oddělení sportovišť

Agenda:

Oddělení kolektorů, energetiky a vodního hospodářství

 • Vypracovává návrhy a rozhoduje o uzavírání smluv o uložení inženýrských sítí do kolektorů města Plzně a jejich dodatků a o uzavírání smluv o provozních podmínkách v kolektorech města Plzně.
 • Zajišťuje plnění povinností vlastníka kolektorů dle Místního provozního předpisu pro kolektory města Plzně.
 • Kontroluje dodržování Místního provozního předpisu pro kolektory města Plzně správcem kolektorů a správci inženýrských sítí.
 • Spravuje  a eviduje svěřený majetek vodohospodářské infrastruktury města Plzně (veřejný vodovod a kanalizace, úpravna vody, čistírna odpadních vod) a zajišťuje jeho technické a majetkové přebírání a předávání do své správy a ze své správy.
 • Kontroluje provozovatele vodohospodářské infrastruktury, tj. VODÁRNU PLZEŇ a.s. - www.vodarna.cz; která je nájemcem vodohospodářských zařízení.
 • Sestavuje návrhy a zajišťuje správu provozního a kapitálového rozpočtu města Plzně pro majetek ve své správě.
 • Zajišťuje proces přípravy a realizace zakázek dle schváleného rozpočtu města Plzně.
 • Zpracovává technická vyjádření ve vztahu k majetku ve své správě.
 • Zajišťuje majetkoprávní podklady ke zřizování a rušení služebností.
 • Zajišťuje činnost městského energetika, viz internetové stránky http://energetika.plzen.eu.

Oddělení sportovišť

 • Zajišťuje správu, provoz a rozvoj sportovišť ve vlastnictví města (plavecký bazén Slovany, plavecký bazén Lochotín, zimní stadion, hokejbalová hala, městská sportovní hala Slovany, Městský sportovní areál ve Štruncových sadech a Luční ulici, tenisová hala v Luční ulici, městský atletický stadion Skvrňany, sportovní areál Prokopávka).
 • Sestavuje návrhy provozních a investičních rozpočtů jednotlivých sportovišť včetně následné správy rozpočtů.
 • Zajišťuje proces přípravy a realizaci zakázek dle schváleného rozpočtu města Plzně.

Zveřejněno: 30. 6. 2022, Martin Pecuch

Kam pokračovat...

Tradiční akce města Plzně

Web Finále Plzeň se otevře v novém okně
22.9. - 27.9.2023
Finále Plzeň
Web Pilsner Urquell se otevře v novém okně
6.10. - 7.10.2023
Pilsner Fest

Doprava v Plzni


Informace o aktuálních dopravních omezeních v Plzni