Odbor rozvoje a plánování

V souvislosti s organizační změnou došlo od 1. 1. 2021 ke zrušení Odboru rozvoje a plánování MMP a jeho agenda byla přerozdělena mezi tři nově vzniklá oddělení, která spadají pod ředitele technického úřadu magistrátu.

 • oddělené technických stanovisek
 • oddělení majetkových stanovisek
 • oddělení věcných břemen

Škroupova 5
306 32 Plzeň

telefonní seznam

Agenda původního odboru:

Samostatná působnost

 • Vydává komplexní stanoviska za statutární město Plzeň jako účastníka správního řízení z důvodu svých vlastnických práv.
 • Zpracovává soustředěnou dokumentaci do výsledných datových souborů do informačního systému města.
 • Připravuje a zpracovává kompletní optimalizaci využití nemovitého majetku města ve spolupráci s ostatními subjekty.
 • Zabezpečuje koordinační práce v rámci územně plánovacích dokumentací.
 • Zpřesňuje zatřídění ekonomického a ekologického členění ve vztahu k již zpracovaným záměrům města.
 • Soustřeďuje požadavky na fotodokumentaci a optimalizuje její zadávání.
 • Koordinuje projekty, které svou činností zasahují do více odborů a PO v rámci TÚ.
 • Spolupracuje při tvorbě komplexní datové báze.
 • Spolupracuje při tvorbě metodiky nakládání s majetkem.
 • Koordinuje činnosti správců majetku při realizaci pozemkových úprav.
 • Zajišťuje administrativní agendu Odboru rozvoje a plánování.
 • Podílí se na přípravě projektů financovaných z fondů Evropské unie. 
 • Zajišťuje zřizování věcných břemen v souvislosti s budováním inženýrských sítí, předkládá návrhy usnesení do orgánů města.
 • Vypracovává souhrnná stanoviska TÚ k nakládání s majetkem.
 • Vydává stanoviska města k uložení inženýrských sítí.

Přílohy

Zveřejněno: 11. 2. 2021, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně

Webová prezentace se otevře v novém okně
23.9. - 28.9.2022
Finále Plzeň

Pomoc Ukrajině
Допомога Україні


Informace pro občany Ukrajiny
Veřejná sbírka Pomáhající Plzeň