Odbor prezentace a marketingu

nám. Republiky 16
306 32 Plzeň

vedoucí - Mgr. Jana Komišová

tel.: 378 032 500

telefonní seznam

Agenda:

  • Zajišťuje propagaci a prezentaci města v regionálním i mezinárodním kontextu.
  • Koncepčně řídí marketingové aktivity města Plzně.
  • Koordinuje aktivity města v oblasti marketingu, spolupracuje s útvary magistrátu a jeho příspěvkovými organizacemi v naplňování marketingové strategie města.
  • Spolupracuje s institucemi a profesními organizacemi působícími na image města.
  • Realizuje marketingové výzkumy.
  • Organizuje prezentační akce města.
  • Zajišťuje výrobu a distribuci propagačních tiskovin města.
  • Zaštiťuje vizuální komunikaci města s ohledem na „značku“ města,  spravuje Manuál jednotného vizuálního stylu.
  • Administruje činnost komise pro prezentaci města Plzně včetně dotací na prezentaci města a grantů pro rozvoj cestovního ruchu.

Zveřejněno: 9. 3. 2021, Martin Pecuch

Kam pokračovat...

Tradiční akce města Plzně

Web akce Smetanovské dny se otevře v novém okně
3.3. - 24.3.2022
Smetanovské dny
Web akce Hudební ceny Žebřík se otevře v novém okně
1.4. - 1.4.2022
Hudební ceny Žebřík

COVID-19

Informace o aktuálních opatřeních
Informace o očkování