Odbor právní a legislativní

nám. Republiky 16
306 32 Plzeň

vedoucí - JUDr. Dominik Tomášek

tel.: 378 032 300

telefonní seznam

Agenda:

  • Právní poradenství všem orgánům města.
  • Kontrola právních úkonů podepisovaných primátorem či jednotlivými členy RMP na základě plné moci.
  • Kontrola i tvorba právních předpisů města a připomínkování návrhů zákonů, nařízení vlády a vyhlášek ministerstev.
  • Zastupování města před soudy nebo sjednávání zastupování města advokáty.
  • Kontrola usnesení rady a zastupitelstva.
  • Vedení evidence soudních sporů města, evidence plných mocí města a evidence právních předpisů města.
  • Vedení Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv.
  • Vyhotovování plných mocí.

Zveřejněno: 19. 6. 2014, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně

Webová prezentace akce se otevře v novém okně
15.7. - 1.9.2019
Živá ulice
Webová prezentace Sportmanie Plzeň se otevře v novém okně
17.8. - 25.8.2019
Sportmanie Plzeň
Webová prezentace akce se otevře v novém okně
7.9. - 7.9.2019
Hrdinové Plzně
Webová prezentace akce se otevře v novém okně
11.9. - 19.9.2019
Festival Divadlo