Odbor právní a legislativní

nám. Republiky 16
306 32 Plzeň

vedoucí - JUDr. Dominik Tomášek

tel.: 378 032 300

telefonní seznam

Agenda:

  • Právní poradenství všem orgánům města.
  • Kontrola právních úkonů podepisovaných primátorem či jednotlivými členy RMP na základě plné moci.
  • Kontrola i tvorba právních předpisů města a připomínkování návrhů zákonů, nařízení vlády a vyhlášek ministerstev.
  • Zastupování města před soudy nebo sjednávání zastupování města advokáty.
  • Kontrola usnesení rady a zastupitelstva.
  • Vedení evidence soudních sporů města, evidence plných mocí města a evidence právních předpisů města.
  • Vedení Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv.
  • Vyhotovování plných mocí.

Zveřejněno: 19. 6. 2014, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně

Web Smetanovské dny se otevře v novém okně
2.3. - 6.4.2023
Smetanovské dny