Odbor nabývání majetku

Škroupova 7
306 32 Plzeň

vedoucí - Mgr. Petra Šneberková

tel.: 378 033 700

telefonní seznam

Struktura odboru:

  • Oddělení smluvních vztahů
  • Oddělení majetkové přípravy investičních akcí

Agenda:

Oddělení smluvních vztahů
se zabývá všemi způsoby nabývání nemovitého majetku do vlastnictví města na základě smluv, tj. bezúplatné převody, dary, koupě a směny majetku na základě nabídky i dle potřeb města a to od fyzických i právnických osob, realizuje  zřizování a rušení věcných břemen vyjma věcných břemen týkajících se technických sítí. Nabývá do majetku města technickou infrastrukturu od investorů bytové a komerční výstavby, zajišťuje směny nemovitostí a realizuje předkupní právo města Plzně.

Oddělení majetkové přípravy investičních akcí
se zabývá všemi způsoby nabývání nemovitého majetku do vlastnictví města na základě smluv, tj. bezúplatné převody, dary, koupě a směny majetku od fyzických i právnických osob nejen  na základě nabídky, ale zejména  dle potřeb města pro realizaci městských investičních akcí. Pro investiční akce uzavírá i nájemní a jiné smlouvy, které jsou potřebné  pro splnění všech podmínek stavebního řízení a po ukončení výstavby uzavírá příslušné konečné smluvní vztahy. Dále zpracovává veškeré podklady pro účast města Plzně na veřejných dražbách nemovitostí či výběrových řízení.

Zveřejněno: 27. 9. 2018, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně

Web Pilsner Urquell se otevře v novém okně
6.10. - 7.10.2023
Pilsner Fest

Doprava v Plzni


Informace o aktuálních dopravních omezeních v Plzni