Územní studie krajiny pro správní obvod ORP Plzeň

V rámci Integrovaného regionálního operačního programu – výzva č. 9 Ministerstva pro místní rozvoj ČR realizuje město Plzeň projekt Územní studie krajiny pro správní obvod ORP Plzeň.

Logo IROP MMR

Cílem pořízení územní studie krajiny je vytvořit odborný komplexní dokument umožňující koncepční víceoborový přístup k řešení krajiny zejména v nezastavěném území s využitím koordinační úlohy územního plánování.

Studie bude představovat územní podklad pro plánovací a rozhodovací činnost orgánů územního plánování, orgánů ochrany přírody, stavebních úřadů a dalších orgánů podílejících se na rozhodování o krajině.

Projekt je realizován s finanční podporou EU, a to ve výši 2 427 260 Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) a dále částkou 142 780 Kč ze státního rozpočtu. Celková podpora představuje 90 % celkových způsobilých výdajů.

Pořízení této studie je spolufinancováno Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí. Podpora pokrývá zbylých 10 % způsobilých výdajů a činí 285 474 Kč.

Logo Státní fond životního prostředí ČR

Zveřejněno: 15. 12. 2017, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně

Web Industry Open se otevře v novém okně
20.5. - 19.8.2023
Industry Open
Web se otevře v novém okně
9.6. - 11.6.2023
Historický víkend

Doprava v Plzni


Informace o aktuálních dopravních omezeních v Plzni