Územní studie krajiny pro správní obvod ORP Plzeň

V rámci Integrovaného regionálního operačního programu – výzva č. 9 Ministerstva pro místní rozvoj ČR realizuje město Plzeň projekt Územní studie krajiny pro správní obvod ORP Plzeň.

Logo IROP MMR

Cílem pořízení územní studie krajiny je vytvořit odborný komplexní dokument umožňující koncepční víceoborový přístup k řešení krajiny zejména v nezastavěném území s využitím koordinační úlohy územního plánování.

Studie bude představovat územní podklad pro plánovací a rozhodovací činnost orgánů územního plánování, orgánů ochrany přírody, stavebních úřadů a dalších orgánů podílejících se na rozhodování o krajině.

Projekt je realizován s finanční podporou EU, a to ve výši 2 427 260 Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) a dále částkou 142 780 Kč ze státního rozpočtu. Celková podpora představuje 90 % celkových způsobilých výdajů.

Zveřejněno: 15. 12. 2017, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně

Webová prezentace akce se otevře v novém okně
11.9. - 19.9.2019
Festival Divadlo
Přejdete na článek Plzeň bude o víkendu patřit Dnům vědy a techniky
20.9. - 21.9.2019
Dny vědy a techniky