Územní studie krajiny pro správní obvod ORP Plzeň

V rámci Integrovaného regionálního operačního programu – výzva č. 9 Ministerstva pro místní rozvoj ČR realizuje město Plzeň projekt Územní studie krajiny pro správní obvod ORP Plzeň.

Logo IROP MMR

Cílem pořízení územní studie krajiny je vytvořit odborný komplexní dokument umožňující koncepční víceoborový přístup k řešení krajiny zejména v nezastavěném území s využitím koordinační úlohy územního plánování.

Studie bude představovat územní podklad pro plánovací a rozhodovací činnost orgánů územního plánování, orgánů ochrany přírody, stavebních úřadů a dalších orgánů podílejících se na rozhodování o krajině.

Projekt je realizován s finanční podporou EU, a to ve výši 2 427 260 Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) a dále částkou 142 780 Kč ze státního rozpočtu. Celková podpora představuje 90 % celkových způsobilých výdajů.

Zveřejněno: 15. 12. 2017, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně

Webová prezentace Smetanovské dny se otevře v novém okně
27.2. - 26.3.2020
Smetanovské dny
Web Hudební ceny Žebřík se otevře v novém okně
13.3. - 13.3.2020
Hudební ceny Žebřík
Webová prezentace Blik Blik se otevře v novém okně
27.3. - 28.3.2020
Blik Blik
Web Slavnosti svobody Plzeň se otevře v novém okně
1.5. - 6.5.2020
Slavnosti svobody