Revitalizace Horního kokotského rybníku s podporou Evropské unie

V roce 2020 získalo město Plzeň dotaci ve výši 512 291,99 Kč na realizaci projektu „Bušovice – Horní kokotský rybník – revitalizace v LBK č. 3003-RO003“ v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020, prioritní osy 4 – Ochrana a péče o přírodu a krajinu, specifického cíle 4.2 – Posílit biodiverzitu. Podpora představuje 100 % způsobilých výdajů.

Cílem projektu byla realizace revitalizačních opatření pro posílení biodiverzity v lokálním biokoridoru č. 3003-RO003 spočívajících ve výstavbě tůní a odbahnění části vodní nádrže v k. ú. Bušovice, k umístění drobných vodních prvků pro zpomalení povrchového odtoku a k zadržování vody v krajině včetně vytvoření specifických vodních a mokřadních biotopů pro zvláště chráněné druhy živočichů přítomné v širším území (např. moták pochop, čolek velký, aj.).

Evropská unie - Fond pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Zveřejněno: 27. 11. 2020, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně

Web Industry Open se otevře v novém okně
20.5. - 19.8.2023
Industry Open
Web Inovujeme Plzeň se otevře v novém okně
2.6. - 3.6.2023
Inovujeme Plzeň
Web se otevře v novém okně
9.6. - 11.6.2023
Historický víkend

Doprava v Plzni


Informace o aktuálních dopravních omezeních v Plzni