ÚvodÚřadMagistrát města PlzněEkonomický úřadOdbor financování a rozpočtuČlánky Odboru financování a rozpočtuProjekty úspory energie II - Zateplování veřejných budov města Plzně s podporou EU 2014 – 2020

Projekty úspory energie II - Zateplování veřejných budov města Plzně s podporou EU 2014 – 2020

Logo Fondu soudržnosti EU

Po zahájení programovacího období 2014 – 2020 navázalo město na úspěšně realizované projekty v oblasti úspory energie s podporou OPŽP v letech 2007 – 2013. Smyslem projektů podpořených dotací z Fondu soudržnosti EU je realizace opatření ke zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí veřejných budov a v objektech sloužících pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých navíc také řešení systému větrání vzduchotechnickou jednotkou s rekuperací.

V roce 2019 byl realizován projekt Zateplení 24. MŠ Schwarzova 4, který spočíval v zateplení střechy objektu, osazení termostatických hlavic na stávající radiátorové ventily a hydraulickém vyvážení rozvodu ústředního topení.

24. MŠ Schwarzova 4

Celkové způsobilé výdaje projektu: 1 190 562 Kč
Podpora OPŽP: 476 224 Kč

24. MŠ Schwarzova 4

24. MŠ Schwarzova 4

V roce 2016 podalo město v rámci tohoto programu první dvě žádosti o dotaci na realizaci projektů Zateplení 63. MŠ K. Steinera 25Zateplení 70. MŠ Waltrova 26. Obě stavby jsou již úspěšně dokončeny a provozovány. Níže je zdokumentován stav po realizaci a struktura financování.

63. MŠ K. Steinera 25

Celkové způsobilé výdaje projektu: 9 501 347 Kč
Podpora OPŽP: 3 800 539 Kč

63. MŠ K. Steinera 25

63. MŠ K. Steinera 25

70. MŠ Waltrova 26

Celkové způsobilé výdaje projektu: 3 332 169 Kč 
Podpora OPŽP: 1 332 867 Kč

70. MŠ Waltrova 26

70. MŠ Waltrova 26

Zveřejněno: 23. 10. 2019, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně


COVID-19

Aktuální opatření – informace pro občany