ÚvodÚřadMagistrát města PlzněEkonomický úřadOdbor financování a rozpočtuČlánky Odboru financování a rozpočtuObměna technologie pro měření imisí na automatických měřících stanicích Plzeň

Obměna technologie pro měření imisí na automatických měřících stanicích Plzeň

Pro realizaci tohoto projektu získalo město v roce 2017 podporu z Operačního programu Životní prostředí. Projekt spočíval v nákupu a montáži nových analyzátorů pro měřící stanice čistoty ovzduší. Jednalo se o tři stacionární stanice, a to Plzeň – střed, Slovany a Lochotín a jednu stanici mobilní. Cílem projektu bylo zlepšení systému sledování, hodnocení a předpovídání vývoje kvality ovzduší a souvisejících meteorologických aspektů.

Celkové způsobilé výdaje: 6 915 150 Kč

Dotace EU: 5 877 877,50 Kč

Realizace proběhla v období 17. 5. 2017 až 30. 7. 2018

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí

Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR

Operační program Životní prostředí

Zveřejněno: 5. 3. 2021, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně

Web Industry Open se otevře v novém okně
20.5. - 19.8.2023
Industry Open
Web se otevře v novém okně
9.6. - 11.6.2023
Historický víkend

Doprava v Plzni


Informace o aktuálních dopravních omezeních v Plzni