ÚvodÚřadMagistrát města PlzněEkonomický úřadOdbor financování a rozpočtuČlánky Odboru financování a rozpočtuObměna technologie pro měření imisí na automatických měřících stanicích Plzeň

Obměna technologie pro měření imisí na automatických měřících stanicích Plzeň

Pro realizaci tohoto projektu získalo město v roce 2017 podporu z Operačního programu Životní prostředí. Projekt spočíval v nákupu a montáži nových analyzátorů pro měřící stanice čistoty ovzduší. Jednalo se o tři stacionární stanice, a to Plzeň – střed, Slovany a Lochotín a jednu stanici mobilní. Cílem projektu bylo zlepšení systému sledování, hodnocení a předpovídání vývoje kvality ovzduší a souvisejících meteorologických aspektů.

Celkové způsobilé výdaje: 6 915 150 Kč

Dotace EU: 5 877 877,50 Kč

Realizace proběhla v období 17. 5. 2017 až 30. 7. 2018

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí

Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR

Operační program Životní prostředí

Zveřejněno: 5. 3. 2021, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně

Webová prezentace festivalu Divadlo se otevře v novém okně
15.9. - 23.9.2021
Festival Divadlo
Web Finále Plzeň se otevře v novém okně
24.9. - 29.9.2021
Finále Plzeň
Web Inovujeme Plzeň se otevře v novém okně
30.9. - 1.10.2021
Inovujeme Plzeň
Web Dronfest se otevře v novém okně
2.10. - 3.10.2021
Dronfest

COVID-19

Informace o aktuálních opatřeních
Informace o očkování