Články Odboru financování a rozpočtu

Projekty úspory energie II - Zateplování veřejných budov města Plzně s podporou EU 2014 – 2020

V roce 2016 podalo město v rámci tohoto programu první dvě žádosti o dotaci na realizaci projektů Zateplení 63. MŠ K. Steinera 25 a Zateplení…

Zveřejněno: 5. 1. 2022, Martin Pecuch
Projekt Stavební úpravy – FVE Koterovská podpořen dotací z EU

V roce 2019 došlo k instalaci střešního fotovoltaického systému pro potřeby administrativního objektu na adrese Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň s cílem…

Zveřejněno: 30. 4. 2021, Martin Pecuch
Obměna technologie pro měření imisí na automatických měřících stanicích Plzeň

Pro realizaci tohoto projektu získalo město v roce 2017 podporu z Operačního programu Životní prostředí. Projekt spočíval v nákupu a montáži…

Zveřejněno: 5. 3. 2021, Martin Pecuch
Nákup elektromobilu a dobíjecí stanice s podporou Státního fondu životního prostředí ČR

V roce 2020 zakoupilo město Plzeň elektromobil, který bude využíván především pro svoz pošty a drobného majetku v rámci budov Magistrátu města…

Zveřejněno: 24. 2. 2021, Martin Pecuch
Revitalizace Horního kokotského rybníku s podporou Evropské unie

V roce 2020 získalo město Plzeň dotaci ve výši 512 291,99 Kč na realizaci projektu „Bušovice – Horní kokotský rybník – revitalizace v LBK č. 3003-RO003“…

Zveřejněno: 27. 11. 2020, Martin Pecuch
Realizace projektu Rekonstrukce zahrady 28. základní školy v Plzni v přírodním styluRealizace projektu Rekonstrukce zahrady 28. základní školy v Plzni v přírodním stylu

Realizace projektu „Rekonstrukce zahrady 28. základní školy v Plzni v přírodním stylu“ spolufinancovaného Státním fondem životního prostředí ČR…

Zveřejněno: 20. 4. 2020, Martin Pecuch
Projekt Rozvoj a modernizace školy pro výuku jazyků na Gymnáziu Františka Křižíka je dokončen

Pavilon jazyků s pěti novými učebnami a zázemím v areálu Gymnázia Františka Křižíka je dokončen a zkolaudován, studenti se již vzdělávají…

Zveřejněno: 20. 9. 2018, Martin Pecuch
Obnova Lobezského parku – Plzeň

Od března 2018 jsou zahájeny práce na revitalizaci historického Lobezského parku v Plzni, který byl založen v letech 1933 – 1935.

Zveřejněno: 9. 4. 2018, Martin Pecuch
Plzeň spolu s Gymnáziem Františka Křižíka získala dotaci na zkvalitnění výuky cizích jazykůPlzeň spolu s Gymnáziem Františka Křižíka získala dotaci na zkvalitnění výuky cizích jazyků

Zkvalitnit vzdělávání studentů v komunikaci v cizích jazycích s využitím nejmodernějších metod výuky, to je hlavním cílem projektu nazvaného…

Zveřejněno: 14. 3. 2018, Adriana Jarošová
Územní studie krajiny pro správní obvod ORP Plzeň

Cílem pořízení územní studie krajiny je vytvořit odborný komplexní dokument umožňující koncepční víceoborový přístup k řešení krajiny zejména v nezastavěném…

Zveřejněno: 15. 12. 2017, Martin Pecuch
Modernizace podpůrných informačních systémů a infrastruktury statutárního města Plzně

Projekt řeší zavedení aplikačních a technologických opatření, která dohromady tvoří jeden logický a věcně funkční celek (nový informační systém),…

Zveřejněno: 15. 12. 2017, Martin Pecuch
Pilsner Fest přilákal přes 50 tisíc lidí a odstartoval oslavy po celé republicePilsner Fest přilákal přes 50 tisíc lidí a odstartoval oslavy po celé republice

Na narozeninové oslavě se načepovalo přes 100 tisíc půllitrů zlatého ležáku i dalších plzeňských piv. Návštěvníci si vychutnali nejen nefiltrované…

Zveřejněno: 3. 10. 2016, Martin Pecuch
Stavba pavilonů v rámci expozice Stopy člověka v přírodě je hotova

Stavba expozice Stopy člověka v přírodě končí kolaudací dne 16.10. 2014.

Zveřejněno: 12. 11. 2014, Martin Pecuch
Obnova a modernizace systému sledování a hodnocení imisní zátěže v Plzni

Město Plzeň získalo v roce 2012 podporu v rámci Operačního programu Životní prostředí k realizaci projektu Obnova a modernizace systému…

Zveřejněno: 21. 2. 2013, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně

Web Pilsner Urquell se otevře v novém okně
6.10. - 7.10.2023
Pilsner Fest

Doprava v Plzni


Informace o aktuálních dopravních omezeních v Plzni