Odbor financování a rozpočtu

Škroupova 5
306 32 Plzeň

vedoucí - Ing. Petra Dezortová

tel.: 378 034 550

telefonní seznam

Struktura odboru:

  • Oddělení rozpočtu
  • Oddělení dotací a majetkových podílů
  • Oddělení vymáhání pohledávek

Agenda:

  • Odbor financování a rozpočtu sestavuje provozní rozpočet města a sleduje jeho plnění.
  • Spravuje účelové fondy města a provádí rozpočtové změny.
  • Zpracovává žádosti o dotace.
  • Eviduje a kontroluje splátky z Fondu rozvoje bydlení.
  • Eviduje obchodní podíly města ve společnostech s majetkovým podílem města Plzně.
  • Odbor vymáhá pohledávky města v samostatné a přenesené působnosti a pohledávky vzniklé z činnosti příspěvkových organizací.

Rozpočet města Plzně na aktuální rok najdete zde.

Zveřejněno: 24. 2. 2021, Martin Pecuch

Kam pokračovat...

Tradiční akce města Plzně


COVID-19

Informace o aktuálních opatřeních
Informace o očkování