Odbor evidence majetku

Škroupova 7
306 32 Plzeň

vedoucí - Mgr. Hana Eberlová, MBA

tel.: 378 033 715

telefonní seznam

Struktura odboru:

  • Oddělení majetkových šetření
  • Oddělení majetkové evidence

Agenda:

Oddělení majetkových šetření

  • Vyhledává, šetří a prověřuje vlastnictví městského nemovitého majetku, zajišťuje nabývací tituly k nemovitému majetku města pro veškeré smluvní vztahy. Vykonává metodickou činnost vůči orgánům obvodů za účelem zabezpečení jednotného postupu při nakládání s nemovitým majetkem města.
  • Připravuje podklady pro vydržení vlastnického práva k nemovitému majetku.
  • Zajišťuje nakládání s movitým majetkem města Plzně.

Oddělení majetkové evidence

  • Zajišťuje vedení databází evidenčního charakteru a jejich aktualizaci novými údaji o majetku města, zajišťuje činnosti spojené se svěřením městského majetku do správy, spolupracuje se správci při aktualizaci údajů, vede evidenci svěřeného majetku a přehledy správců městského majetku.
  • Zajišťuje výpůjčky nemovitého a movitého majetku města Plzně.

Související:

  • Nabídka movitých věcí

    Nabídka nadbytečných movitých věcí je zveřejňována prostřednictvím Odboru evidence majetku MMP (např. automobily, ostatní vozidla, kancelářský nábytek atd.).

Zveřejněno: 29. 1. 2019, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně

Web Pilsner Urquell se otevře v novém okně
7.10. - 8.10.2022
Pilsner Fest

Pomoc Ukrajině
Допомога Україні


Informace pro občany Ukrajiny
Veřejná sbírka Pomáhající Plzeň