Články

Zajištění agend pro některé obce

Pro některé obce jsou agendy zajišťovány Magistrátem města Plzně nebo jinou obcí.

Zveřejněno: 29. 9. 2022, Martin Pecuch
Záštita primátora města Plzně

Záštitu uděluje primátor města Plzně za účelem morální podpory akcí a událostí zvyšujících prestiž a propagaci města Plzně.

Zveřejněno: 31. 3. 2021, Martin Pecuch
Koncepce integrovaného systému řízení Magistrátu města Plzně

Koncepce kvality; Koncepce v oblasti ochrany životního prostředí; Koncepce bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; Koncepce energetického managementu…

Zveřejněno: 3. 3. 2021, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně

Web Pilsner Urquell se otevře v novém okně
7.10. - 8.10.2022
Pilsner Fest

Pomoc Ukrajině
Допомога Україні


Informace pro občany Ukrajiny
Veřejná sbírka Pomáhající Plzeň