ÚvodÚřadGranty a dotaceZateplování veřejných budov města Plzně s podporou EU

Zateplování veřejných budov města Plzně s podporou EU

Na podzim letošního roku město Plzeň dokončilo další tři projekty „úspory energie“ spočívající v zateplení veřejných budov. Završilo tak úspěšné čerpání dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí pro období 2007 – 2014, kdy s podporou Fondu soudržnosti EU a Státního fondu životního prostředí zrealizovalo celkem 10 projektů tohoto typu, které zahrnují 13 objektů základních a mateřských škol a administrativní budovu Koterovská 162.

Cílem projektů bylo dosažení úspory energie při vytápění objektů a snížení emisí CO2 realizací opatření doporučených energetickým auditem, a to převážně zateplením obvodového a střešního pláště budov, výměnou otvorových výplní a v některých případech i regulací otopné soustavy.

Realizace těchto projektů znamenala náklady v objemu 156 mil. Kč, kdy celková výše podpory dosáhla 97 mil. Kč, a finanční podíl města činil 59 mil. Kč. Podrobný přehled projektů a strukturu jejich financování dokládá přiložená tabulka a zde je zdokumentován stav jednotlivých objektů po realizaci.

Přehled projektů úspory energie:

Gymnázium Fr. Křižíka10. ZŠ, náměstí Míru 6
Gymnázium Fr. Křižíka10. ZŠ, náměstí Míru 6
63. MŠ, Vochovská 25, Plzeň - Křimice17. MŠ, Čapkovo nám. 4
63. MŠ, Vochovská 25, Plzeň - Křimice17. MŠ, Čapkovo nám. 4
21. MŠ, Na Celchu 3338. MŠ, Spojovací 14
21. MŠ, Na Celchu 3338. MŠ, Spojovací 14
5. MŠ, Zelenohorská 2531. ZŠ, E. Krásnohorské 10
5. MŠ Zelenohorská 2531. ZŠ, E. Krásnohorské 10
11. ZŠ, Barrova 3189. MŠ, Habrová 8
11. ZŠ Barrova 3189. MŠ Habrová 8
23. MŠ, Topolová 350. MŠ, Družby 4
23. MŠ, Topolová 350. MŠ, Družby 4
Administrativní budova, Koterovská 162
Administrativní budova, Koterovská 162

Bližší informace o projektech je možné získat prostřednictvím Odboru financování a rozpočtu Ekonomického úřadu Magistrátu města Plzně.

Snahou města je i nadále v trendu zateplování veřejných budov pokračovat a v optimální míře využít finanční alokace OPŽP pro danou oblast podpory i v nadcházejícím programovém období 2014 – 2020.

Odkazy:
http://europa.eu
www.opzp.cz

Banner OPŽP

  

Přílohy

Zveřejněno: 22. 10. 2015, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně

Web Pilsner Urquell se otevře v novém okně
7.10. - 8.10.2022
Pilsner Fest

Pomoc Ukrajině
Допомога Україні


Informace pro občany Ukrajiny
Veřejná sbírka Pomáhající Plzeň