ÚvodÚřadGranty a dotaceVýzvy k předkládání žádostí o podporu z IROP – integrované projekty ITI (výstavba silnic II. třídy)

Výzvy k předkládání žádostí o podporu z IROP – integrované projekty ITI (výstavba silnic II. třídy)

Zprostředkující subjekt ITI plzeňské metropolitní oblasti prodloužil výzvu k předkládání žádostí o podporu z IROP v rámci zlepšení napojení metropolitní oblasti na TEN-T (transevropskou dopravní síť).

Výzva č. 19 cílí na zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T. Podporovány budou projekty na výstavbu vybraných úseků silnic II. třídy. Žádat o podporu může kraj, organizace zřizované nebo zakládané krajem za účelem výkonu vlastnických práv a povinností k silnicím II. a III. třídy. Územím realizace projektů je plzeňská metropolitní oblast. Termín ukončení příjmů žádosti je 30. 6. 2019 do 14. hod.

Kontaktní osoba: Mgr. Ing. Veronika Eretová, tel. 378 032 470, e-mail: eretovav@plzen.eu.

Přílohy

Zveřejněno: 3. 1. 2019, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně

Webová prezentace akce se otevře v novém okně
15.6. - 25.7.2019
Divadelní léto
Webová prezentace Sportmanie Plzeň se otevře v novém okně
17.8. - 25.8.2019
Sportmanie Plzeň