ÚvodÚřadGranty a dotacePodpora kongresového turismu

Podpora kongresového turismu

Město Plzeň podpoří formou zlevněného jízdného v městské veřejné dopravě rozvoj kongresového turismu a akce kulturního a sportovního rázu formou tzv. hromadné  jízdenky. Pořadatelé akcí s účastí nad 100 osob a jedním přenocováním v Plzni mají možnost zakoupit u PMDP a.s. pro účastník své akce zlevněné 24hodinové jízdné v ceně 30 korun za osobu a 15 korun do 15 let věku pasažéra, přičemž jako jízdní doklad bude pasažérům hromadné dopravy sloužit identifikační karta účastníka. Pro získání podpory je nutné ze strany pořadatele akce podat žádost na Plzeňské městské dopravní podniky, odd. marketingu.

V případech, že na kongresovou akci přijede minimálně 300 účastníků a ti zároveň ve městě stráví více než dvě noci v plzeňském ubytovacím zařízení, nabízí město Plzeň možnost zajištění hromadné jízdenky pro účastníky kongresu prostřednictvím rozpočtu města alokovaného v rozpočtu Odboru prezentace a marketingu. Zájemci o tuto podporu musí splnit následující podmínky:

  • nejpozději 3 měsíce před konáním akce písemně podat žádost (viz příloha článku) o tuto formu podpory Odboru prezentace a marketingu Magistrátu města Plzně,
  • součástí žádosti musí být doklad potvrzující přípravu kongresu splňujícího výše uvedené parametry ve spolupráci s plzeňským poskytovatelem ubytování, identifikace žadatele, definování tématu kongresu a identifikace spolupracujících subjektů (spolupořadatelů),
  • nabídka odpovídajícího marketingového  plnění pro město Plzeň v rámci kongresu.

Odbor prezentace a marketingu podané žádosti zpracuje a předloží k projednání Radě města Plzně, která rozhodne o formě podpory či nepodpory kongresu.

Kontaktní osoba: Jana Komišová, komisovaj@plzen,eu

Přílohy

Zveřejněno: 13. 1. 2015, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně

Web Smetanovské dny se otevře v novém okně
2.3. - 6.4.2023
Smetanovské dny
Web akce Hudební ceny Žebřík se otevře v novém okně
31.3. - 31.3.2023
Hudební ceny Žebřík