ÚvodÚřadGranty a dotaceVýzva č. 28 k předkládání žádostí o podporu z IROP – integrované projekty ITI (Vybudování a modernizace samostatných parkovacích systémů)

Výzva č. 28 k předkládání žádostí o podporu z IROP – integrované projekty ITI (Vybudování a modernizace samostatných parkovacích systémů)

Zprostředkující subjekt ITI plzeňské metropolitní oblasti vyhlásil další výzvu k předkládání žádostí o podporu z IROP, která tentokrát směřuje do oblasti udržitelné dopravy.

Výzva č. 28 podporuje výstavbu a modernizaci samostatných parkovacích systémů. Podporovanými aktivitami jsou rekonstrukce, modernizace a výstavba samostatných parkovacích systémů P+R, K+R, B+R nebo P+G jako prvků podporujících multimodalitu. Žádat o podporu mohou kraje, obce, svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, kraji nebo dobrovolnými svazky obcí, dopravci ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících. Termín ukončení příjmů žádosti je 31. 12. 2020 ve 14. hod.

Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Vlčková, tel. 378 032 469, email: vlckovalu@plzen.eu.

Přílohy

Zveřejněno: 5. 6. 2020, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně


COVID-19

Aktuální opatření – informace pro občany