ÚvodÚřadGranty a dotaceVýzva č. 27 k předkládání žádostí o podporu z IROP – integrované projekty ITI (Obměna vozového parku využívajícího drážní systémy II.)

Výzva č. 27 k předkládání žádostí o podporu z IROP – integrované projekty ITI (Obměna vozového parku využívajícího drážní systémy II.)

Zprostředkující subjekt ITI plzeňské metropolitní oblasti vyhlásil druhou výzvu k předkládání žádostí o podporu z IROP zaměřenou na pořízení bezemisních vozidel pro veřejnou dopravu.

V rámci výzvy č. 27 je podporován nákup bezemisních drážních vozidel městské dopravy (tramvají nebo trolejbusů) pro zajištění dopravní obslužnosti jako veřejné služby v přepravě cestujících. Oprávněným žadatelem jsou dopravci ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících. Územím realizace projektů je plzeňská metropolitní oblast. Termín ukončení příjmů žádosti je 30. 9. 2020 ve 14. hod.

Kontaktní osoba: Mgr. Ing. Veronika Eretová, tel. 378 032 470, e-mail: eretovav@plzen.eu

Přílohy

Zveřejněno: 23. 10. 2019, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně