ÚvodÚřadGranty a dotaceVýzva č. 26 k předkládání žádostí o podporu z IROP – integrované projekty ITI (Vznik nových a rozšíření kapacit stávajících sociálních podniků IV)

Výzva č. 26 k předkládání žádostí o podporu z IROP – integrované projekty ITI (Vznik nových a rozšíření kapacit stávajících sociálních podniků IV)

Zprostředkující subjekt ITI plzeňské metropolitní oblasti vyhlásil v pořadí již čtvrtou výzvu k předkládání žádostí o podporu z IROP v oblasti sociálního podnikání.

Výzva č. 26 podporuje vznik nových podniků – založením nového subjektu nebo rozšířením stávajícího podniku, který v době podání žádosti není sociálním podnikem. Dále podporuje rozšíření stávajícího sociálního podniku rozšířením nabízených produktů a služeb, rozšířením prostorové kapacity podniku, zavedením nových technologií výroby nebo zefektivněním procesů podniku a rozšíření stávajících nebo vznik nových podnikatelských aktivit OSVČ. Žádat o podporu mohou OSVČ, obchodní korporace, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace. Územím realizace projektů je plzeňská metropolitní oblast. Termín ukončení příjmů žádosti je 29. 8. 2019 ve 14. hod.

Kontaktní osoba: Mgr. Veronika Syrovátková, tel. 378 032 467, email: syrovatkovav@plzen.eu.

Přílohy

Zveřejněno: 9. 7. 2019, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně

Webová prezentace akce se otevře v novém okně
15.7. - 1.9.2019
Živá ulice
Webová prezentace akce se otevře v novém okně
7.9. - 7.9.2019
Hrdinové Plzně
Webová prezentace akce se otevře v novém okně
11.9. - 19.9.2019
Festival Divadlo