ÚvodÚřadGranty a dotaceVýzva č. 23 k předkládání žádostí o podporu z IROP – integrované projekty ITI (optimalizace a rozvoj cyklodopravy IV.)

Výzva č. 23 k předkládání žádostí o podporu z IROP – integrované projekty ITI (optimalizace a rozvoj cyklodopravy IV.)

Zprostředkující subjekt ITI plzeňské metropolitní oblasti vyhlásil v pořadí již čtvrtou výzvu k předkládání žádostí o podporu z IROP v oblasti cyklodopravy.

Výzva č. 23 podporuje výstavbu komunikací pro cyklisty a liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru pozemních komunikací. Podporovanými aktivitami jsou výstavba samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce, výstavba jízdních pruhů pro cyklisty nebo společných pásů pro cyklisty a chodce a realizace liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru silnic a místních komunikací v podobě vyhrazených jízdních pruhů pro cyklisty, piktogramových koridorů pro cyklisty nebo vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy a jízdní kola, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami. Žádat o podporu mohou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí a jimi zřizované nebo zakládané organizace. Územím realizace projektů je plzeňská metropolitní oblast. Termín ukončení příjmů žádosti je 1. 7. 2019 ve 14. hod.

Kontaktní osoba: Mgr. Ing. Veronika Eretová, tel. 378 032 470, e-mail: eretovav@plzen.eu.

Přílohy

Zveřejněno: 4. 2. 2019, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně

Web Slavnosti svobody Plzeň se otevře v novém okně
3.5. - 6.5.2019
Slavnosti svobody Plzeň