ÚvodÚřadGranty a dotaceRekonstrukce, oprava a výstavba sportovních zařízení, areálů a související infrastruktury na území města Plzně pro rok 2023

Rekonstrukce, oprava a výstavba sportovních zařízení, areálů a související infrastruktury na území města Plzně pro rok 2023

Statutární město Plzeň v souladu s usnesením RMP č. 825 ze dne 29. 8. 2022 vyhlašuje prostřednictvím Odboru sportu MMP dotační program: Rekonstrukce, oprava a výstavba sportovních zařízení, areálů a související infrastruktury na území města Plzně pro rok 2023.

Žádosti se budou řídit platnými zásadami QS 61-27 Zásady poskytování dotací z rozpočtu města Plzně v den podání žádosti.

Oblast podpory:

Cílem programu je finanční podpora konkrétních projektů rekonstrukce, opravy či výstavby sportovních zařízení, areálů a související infrastruktury nacházející se na území města Plzně. Smyslem programu je podpora především neziskových subjektů, které mají omezenou možnost získání finančních prostředků z vlastních zdrojů a činnosti a jež svými aktivitami zajišťují aktivní využití volného času občanů, především dětí a mládeže.

Termín pro odevzdávání žádostí je od 1. prosince do 16. prosince 2022.

Podání žádostí o dotace pro rok 2023 je žadatelům umožněno pouze elektronicky, přes aplikaci Dotace města Plzně.

Úplný text vyhlášeného dotačního programu včetně formuláře žádosti a dalších informací najdete v přílohách tohoto článku.

Přílohy

Vyhlášení grantu(docx, 35,83 kB)
Formulář žádosti(xlsx, 15,62 kB)

Zveřejněno: 19. 9. 2022, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně

Webová prezentace se otevře v novém okně
23.9. - 28.9.2022
Finále Plzeň

Pomoc Ukrajině
Допомога Україні


Informace pro občany Ukrajiny
Veřejná sbírka Pomáhající Plzeň