ÚvodÚřadGranty a dotacePodpora tělovýchovných aktivit

Podpora tělovýchovných aktivit

Statutární město Plzeň, prostřednictvím Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMP, v souladu s usnesením Rady města Plzně č. 672 ze dne 28. 6. 2021, vyhlašuje dotační program pro rok 2022

Podpora tělovýchovných aktivit

Oblast podpory:

projekty zaměřené na tělovýchovné a pohybové aktivity ve školách zajišťujících povinnou školní docházku na území města Plzně. Podpora bude směřována pouze do ročníků, ve kterých je plněna povinná školní docházka.

O dotaci lze žádat v rámci těchto vyhlášených tematických okruhů-projektů zaměřených na:

a) využití sportovních zařízení při základních školách zřizovaných městem Plzní pro tělesné aktivity, které jsou provozovány příležitostně nebo organizovaně

  • organizace celoškolních soutěží, sportovních olympiád, sportovních dnů;
  • činnost sportovně zaměřených kroužků;

b) rozvoj zájmové sportovní činnosti u žáků ve třídách, jejichž profilovým zaměřením není sport

  • rozvoj pohybových aktivit nad rámec běžné výuky (tzn. mimo rozvrhované hodiny tělesné výchovy nebo nad rámec ŠVP školy), jehož cílem je široké zapojení žáků;
  • seznámení žáků s různými formami pohybových aktivit (např. aerobic, jóga, zumba, spinning, jogging, nordic walking, pilates, orientální tanec, míčové hry, cyklistika, In-line bruslení, golf, tenis aj.);
  • zajištění tělovýchovných kurzů (turistických, sportovních, plaveckých nad rámec výuky plavání podle ŠVP školy) mimo rozvrhované hodiny tělesné výchovy;

c) podporu tělovýchovných turnajů žáků

  • startovné, doprava, ubytování, program.

Termín pro odevzdání žádostí je od 1. září do 15. listopadu 2021.

Úplný text znění vyhlášení dotačního programu včetně formuláře žádosti najdete v příloze tohoto článku nebo je k dispozici na adrese: Odbor školství mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Plzně, Kopeckého sady 11, 306 32 Plzeň.

Kontaktní osoba pro dotační titul: Mgr. Iva Turková, tel.: 378 033 161, e-mail: turkova@plzen.eu.

Žádost o dotaci lze podat také elektronicky zde.

Přílohy

Vyhlášení dotace(doc, 117,5 kB)

Zveřejněno: 21. 7. 2021, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně

Webová prezentace festivalu Divadlo se otevře v novém okně
15.9. - 23.9.2021
Festival Divadlo
Web Finále Plzeň se otevře v novém okně
24.9. - 29.9.2021
Finále Plzeň
Web Inovujeme Plzeň se otevře v novém okně
30.9. - 1.10.2021
Inovujeme Plzeň
Web Dronfest se otevře v novém okně
2.10. - 3.10.2021
Dronfest

COVID-19

Informace o aktuálních opatřeních
Informace o očkování