ÚvodÚřadGranty a dotacePodpora sportu a tělovýchovy včetně podpory hendikepovaných sportovců pro rok 2023

Podpora sportu a tělovýchovy včetně podpory hendikepovaných sportovců pro rok 2023

Statutární město Plzeň v souladu s usnesením RMP č. 824 ze dne 29. 8. 2022 vyhlašuje prostřednictvím Odboru sportu Magistrátu města Plzně dotační program:

Podpora sportu a tělovýchovy včetně podpory hendikepovaných sportovců pro rok 2023

Oblast podpory:
  • podpora sportovní činnosti dětí a mládeže do 23 let, podpora jak stávajících, tak i nově se rozvíjejících činností v oblasti sportu a tělovýchovy na území města, podpora pořádání sportovních soutěží (zejména výkonnostního charakteru) a sportovních akcí pro ostatní skupiny populace na území města, podpora handicapovaných sportovců, zlepšení sociálního zázemí ve sportovních zařízeních, podpora sportovních kolektivních aktivit dětí a mládeže.

Žádosti se budou řídit platnými zásadami QS 61-27 Zásady poskytování dotací z rozpočtu města Plzně v den podání žádosti.

O dotaci lze žádat v rámci těchto vyhlášených tematických okruhů – programy zaměřené na:

A Podporu sportovní činnosti tělovýchovných subjektů zařazených do programu Plzeňské tréninkové centrum mládeže
B Podporu sportovní činnosti tělovýchovných subjektů
C Pořádání sportovních akcí na území města Plzně nebo v regionu pro občany města Plzně
H Podporu sportovní činnosti hendikepovaných sportovců

Termín pro odevzdávání žádostí je od 2. ledna do 31. ledna 2023, 12:00 hod.

Podání žádostí o dotace pro rok 2023 je žadatelům umožněno pouze elektronicky, přes aplikaci Dotace města Plzně.

Úplný text znění vyhlášení dotačního programu včetně formuláře žádosti o dotaci je k dispozici v aplikaci „Dotace města Plzně“ umístěné na dotačním portálu města https://dotace.plzen.eu.

Zveřejněno: 23. 9. 2022, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně

Webová prezentace se otevře v novém okně
23.9. - 28.9.2022
Finále Plzeň

Pomoc Ukrajině
Допомога Україні


Informace pro občany Ukrajiny
Veřejná sbírka Pomáhající Plzeň