ÚvodÚřadGranty a dotacePodpora rozvoje a prezentace celoroční umělecké a kulturní činnosti

Podpora rozvoje a prezentace celoroční umělecké a kulturní činnosti

Jednoletý dotační program v oblasti kultury na rok 2020

Neinvestiční dotace je poskytovaná žadatelům, kteří nejméně po dobu 1 roku předcházejícího termínu podání žádosti prokazatelně provozují kontinuální, zejména spolkovou činnost, která podporuje uměleckou tvorbu nebo kulturní aktivity občanů města Plzně a směřuje k veřejné prezentaci min. 3x ročně (vystoupení, koncert, výstava apod.).

Tento dotační program se netýká podpory pro noviny a časopisy v tištěné a elektronické podobě (vyjma odborných časopisů a periodik).

Termín pro odevzdání žádostí je od 1. října do 4. listopadu 2019.

Dne 30. září 2019 se uskuteční od 15 hodin v zasedací místnosti Magistrátu města Plzně, Kopeckého sady 11, Plzeň, seminář pro žadatele k Jednoletému dotačnímu programu v oblasti kultury na rok 2020 na téma:

1) Jednoletý dotační program v oblasti kultury na rok 2020.
2) Problematika vyúčtování dotací.
3) Eliminace rizik porušení rozpočtové kázně.

Úplný text znění vyhlášení tohoto dotačního programu včetně příloh najdete v přílohách tohoto článku, nebo je k dispozici na adrese:

Odbor kultury Magistrátu města Plzně, Kopeckého sady 11, 306 32 Plzeň, tel.: 378 033 041.
Kontaktní osoba: Mgr. Jarmila Žáčková, e-mail: zackova@plzen.eu, tel.: 378 033 045.

Přílohy

Vyhlášení dotace(doc, 138 kB)
Formulář žádosti(doc, 154,5 kB)

Zveřejněno: 23. 8. 2019, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně

Webová prezentace akce se otevře v novém okně
11.9. - 19.9.2019
Festival Divadlo
Přejdete na článek Plzeň bude o víkendu patřit Dnům vědy a techniky
20.9. - 21.9.2019
Dny vědy a techniky