ÚvodÚřadGranty a dotacePodpora primární prevence rizikového chování a mediální výchovy

Podpora primární prevence rizikového chování a mediální výchovy

Statutární město Plzeň, prostřednictvím Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMP, v souladu s usnesením Rady města Plzně č. 672 ze dne 28. 6. 2021, vyhlašuje dotační program pro rok 2022

Podpora primární prevence rizikového chování a mediální výchovy

Žadatelem musí být škola, která zajišťuje povinnou školní docházku na území města Plzně. Podpora bude směřována pouze do ročníků, ve kterých je plněna povinná školní docházka.

Oblast podpory:

projekty zaměřené na primární prevenci rizikového chování a mediální výchovu

O dotaci lze žádat v rámci těchto vyhlášených tematických okruhů-projektů zaměřených na:

a) využití programů specifické primární prevence rizikového chování neziskových organizací (např. Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s. a POINT 14);

b) zajištění besed a projektů pro žáky k problematice rizikového chování a mediální výchovy;

c) zajištění seminářů vhodných pro pedagogické pracovníky týkajících se témat primární prevence rizikového chování;

d) zajištění vícedenních adaptačních kurzů.

Termín pro odevzdání žádostí je od 1. září do 15. listopadu 2021.

Úplný text znění vyhlášení dotačního programu včetně formuláře žádosti najdete v příloze tohoto článku nebo je k dispozici na adrese: Odbor školství mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Plzně, Kopeckého sady 11, 306 32 Plzeň.

Kontaktní osoba pro dotační titul: Mgr. Iva Turková, tel.: 378 033 161, e-mail: turkova@plzen.eu.

Žádost o dotaci lze podat také elektronicky zde.

Přílohy

Vyhlášení dotace(doc, 116,5 kB)

Zveřejněno: 21. 7. 2021, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně

Webová prezentace festivalu Divadlo se otevře v novém okně
15.9. - 23.9.2021
Festival Divadlo
Web Finále Plzeň se otevře v novém okně
24.9. - 29.9.2021
Finále Plzeň
Web Inovujeme Plzeň se otevře v novém okně
30.9. - 1.10.2021
Inovujeme Plzeň
Web Dronfest se otevře v novém okně
2.10. - 3.10.2021
Dronfest

COVID-19

Informace o aktuálních opatřeních
Informace o očkování