ÚvodÚřadGranty a dotacePodpora aktivit k technickému vzdělávání

Podpora aktivit k technickému vzdělávání

Statutární město Plzeň, prostřednictvím Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMP, v souladu s usnesením Rady města Plzně č. 672 ze dne 28. 6. 2021, vyhlašuje dotační program pro rok 2022

Podpora aktivit k technickému vzdělávání

Oblast podpory:

motivační projekty zaměřené na technické vzdělávání a podporu manuální zručnosti žáků.

O dotaci lze žádat v rámci těchto vyhlášených tematických okruhů-projektů zaměřených na:

a) spolupráci základních škol se středními školami, se sídlem na území města Plzně, v oblasti technického vzdělávání;
b) účast žáků v soutěžích se zaměřením na technické vzdělávání;
c) podporu zvýšení úrovně technického vzdělávání základních škol, středních škol, víceletých gymnázií;
d) zájmové technické vzdělávání;

  • materiálová podpora,
  • nákup spotřebního materiálu a vybavení školních dílen,
  • vybavení odborných učeben pro realizaci zejména zájmového technického vzdělávání,
  • mzdové náklady včetně zákonných odvodů pro pedagogickou činnost související s volnočasovými aktivitami žáků zaměřenými na rozvoj technického vzdělávání (kroužky). Poskytnutá finanční podpora může být použita na úhradu mzdových nákladů včetně zákonných odvodů maximálně do výše 40 % schválené částky dotace;

e) tematické exkurze k podpoře technického vzdělávání;

  • doprava,
  • vstupné.

Termín pro odevzdání žádostí je od 1. září do 15. listopadu 2021.

Úplný text znění vyhlášení dotačního programu včetně formuláře žádosti najdete v příloze tohoto článku nebo je k dispozici na adrese: Odbor školství mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Plzně, Kopeckého sady 11, 306 32 Plzeň.

Žádost o dotaci lze podat také elektronicky zde.

Kontaktní osoba pro dotační titul: Ivana Poklopová, tel.: 378 033 126, e-mail: poklopova@plzen.eu.

Přílohy

Vyhlášení dotace(doc, 123,5 kB)
Formulář žádosti(doc, 72,5 kB)

Zveřejněno: 21. 7. 2021, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně

Webová prezentace festivalu Divadlo se otevře v novém okně
15.9. - 23.9.2021
Festival Divadlo
Web Finále Plzeň se otevře v novém okně
24.9. - 29.9.2021
Finále Plzeň
Web Inovujeme Plzeň se otevře v novém okně
30.9. - 1.10.2021
Inovujeme Plzeň
Web Dronfest se otevře v novém okně
2.10. - 3.10.2021
Dronfest

COVID-19

Informace o aktuálních opatřeních
Informace o očkování