ÚvodÚřadGranty a dotace

Granty a dotace

V kategorii Granty a dotace najdete přehled grantů a dotací vyhlašovaných městem Plzní nebo jeho organizacemi. Ve zvláštních případech, kdy se téma grantu týká regionální působnosti, zde najdete i granty vypisované např. ministerstvy ČR. Tabulka níže obsahuje aktuálně vyhlášené granty s odkazem na detaily v článkugranty u nichž lhůta pro podání žádosti v daném roce uplynula (tyto již bez odkazu na detaily).

V důsledku novelizace vnitřního předpisu Magistrátu města Plzně QS 61-27 Zásady poskytování dotací z rozpočtu města Plzně byl částečně modifikován seznam podkladů, které jsou žadatelé o dotace povinni ke svým žádostem přikládat. Dané změny a další povinnosti žadatelů o dotaci z rozpočtu města Plzně můžete najít v dokumentu Závazné pokyny a informace pro žadatele/příjemce o dotace z rozpočtu města Plzně. Subjektům (fyzické osoby, fyzické osoby podnikající a právnické osoby), které žádají statutární město Plzeň o poskytnutí dotace podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, a zároveň pro budoucí příjemce těchto dotací jsou určeny Informace pro žadatele o dotace o nezbytnosti a potřebě zpracovávat osobní údaje.

Informace o dotacích přidělených žadatelům městem Plzeň v minulých letech lze získat prostřednictvím vyhledavače na stránkách https://dpo-archiv.plzen.eu. Obsah stránek je pravidelně aktualizován v závislosti na podaných žádostech a jejich projednání v příslušných orgánech města Plzně.

Smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci dle § 10d zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, se na základě usnesení Rady města Plzně č. 1197 ze dne 27.10.2016 uveřejňují prostřednictvím registru smluv (https://smlouvy.gov.cz) v souladu s § 8 odst. 5 písm. a) zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

Oblasti grantů a dotací:Podání žádosti:
Granty a dotace v oblasti bydlení 
Aktivity v oblasti sociálního začleňování 2022do 11.5.2022
  
Granty a dotace v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy 
Dotační programy Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Plzně pro rok 2023do 15.11.2022
  
Granty a dotace v oblasti sportu 
Podpora mimořádných sportovních talentů a sportovních kolektivů v kategorii dětí a mládeže v Plznido 18.8.2022
Podpora tradičních mezinárodních mládežnických sportovních akcí pro rok 2022do 19.4.2022
Dotační program na podporu sportu a tělovýchovy pro rok 2022do 31.1.2022
Rekonstrukce, oprava a výstavba sportovních zařízení, areálů a související infrastruktury na území města Plzně pro rok 2023do 16.12.2022
Podpora sportu a tělovýchovy včetně podpory hendikepovaných sportovců pro rok 2023do 31.1.2023
  
Granty a dotace v oblasti prezentace a marketingu 
Dotační program pro rozvoj cestovního ruchu a prezentaci města Plzně v roce 2022do 28.2.2022
Podpora kongresového turismuceloročně
  
Granty a dotace v oblasti kultury 
Dotační program na podporu umělců v rámci rezidenčních pobytů na území statutárního města Plzeň pro rok 2022do 13.4.2022
Průběžný dotační program v oblasti kultury pro rok 2022 „Mikrogranty na podporu kulturních a uměleckých projektů“do 31.8.2022
  
Granty a dotace v oblasti sociálních služeb 
Podpora zdravotní péče a svozové službydo 6.4.2022
Služby a činnosti v sociální oblasti pro rok 2022do 6.4.2022
Podpora zdravotně znevýhodněných občanů v roce 2022do 31.7.2022
  
Dotace v oblasti bezpečnosti, prevence kriminality a protidrogové prevence 
  
Granty a dotace v oblasti životního prostředí 
Dotace z Fondu životního prostředíceloročně
  
Granty a dotace v oblasti partnerských měst a evropských záležitostí 
Dotační program Komise pro partnerská města a evropské záležitosti pro rok 2022do 10.4.2022
  
Granty a dotace v oblasti památkové péče 
Účelová dotace na obnovu nemovité kulturní památkyceloročně
  
Granty a dotace v oblasti podnikání a inovace 
Plzeňské podnikatelské vouchery – Výzva č. 2022do 30.9.2022
  
Ostatní 
Dotační program na podporu řádného označení provozoven v roce 2022do 10.5.2022

Zveřejněno: 23. 9. 2022, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně

Web Pilsner Urquell se otevře v novém okně
7.10. - 8.10.2022
Pilsner Fest

Pomoc Ukrajině
Допомога Україні


Informace pro občany Ukrajiny
Veřejná sbírka Pomáhající Plzeň