ÚvodÚřadGranty a dotaceMikrogranty na podporu kulturních a uměleckých projektů pro rok 2020

Mikrogranty na podporu kulturních a uměleckých projektů pro rok 2020

Průběžný dotační program v oblasti kultury pro rok 2020 „Mikrogranty na podporu kulturních a uměleckých projektů“

Statutární město Plzeň v souladu s usnesením Rady města Plzně č. 92 ze dne 17. února 2020 a Programem rozvoje kultury města Plzně na období 2020-2030 vyhlašuje prostřednictvím Odboru kultury Magistrátu města Plzně Průběžný dotační program v oblasti kultury pro rok 2020 „Mikrogranty na podporu kulturních a uměleckých projektů“.

Mikrogrant je určen na podporu kulturních a uměleckých projektů realizovaných na území statutárního města Plzně a v blízkém okolí, které během roku oživí kulturní dění, a to zejména prostřednictvím aktivit v následujících oblastech: hudba, tanec, divadlo, výtvarné umění, design, literatura, podpora kulturních a lidových tradic, site specific art aj. Projekt musí směřovat k veřejné prezentaci. Maximální možná finanční podpora je stanovena do výše 20 000 Kč (včetně). Žádosti mohou zájemci odevzdávat průběžně od 23. března do 1. září 2020, a to před zahájením konání daného projektu.

Úplný text vyhlášení dotačního programu pro rok 2020 včetně formuláře žádosti, pokynů k přípravě rozpočtu a dalších informací najdete v přílohách tohoto článku nebo si jej můžete vyzvednout na adrese:

Odbor kultury Magistrátu města Plzně, Kopeckého sady 11, 306 32 Plzeň, tel.: 378 033 041.

Kontaktní osoba k dotačnímu titulu: Mgr. Jarmila Žáčková (tel.: 378 033 045, email: zackova@plzen.eu).

Přílohy

Vyhlášení dotace(doc, 126 kB)

Zveřejněno: 19. 2. 2020, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně