ÚvodÚřadGranty a dotaceKofinancování sociálních služeb na období 2022-2025

Kofinancování sociálních služeb na období 2022-2025

Statutární město Plzeň, prostřednictvím Odboru sociálních služeb, vyhlašuje čtyřletý dotační program Kofinancování sociálních služeb na období 2022-2025.

Dotace lze poskytnout na financování základních druhů a forem sociálních služeb, v rozsahu stanoveném základními činnostmi při poskytování sociálních služeb (pro příslušný druh sociální služby, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v zákoně č.108/2006 Sb., o sociálních službách v aktuálním znění).

Žádosti se vyplňují v aplikaci Dotace OSS MMP (web Sociální služby města Plzně) V případě, že nemáte oprávnění pro vstup do aplikace či jste heslo zapomněli, požádejte administrátora Mgr. Lukáše Mařana, e-mail: maranl@plzen.eu, o jeho zaslání.

Žádosti se podávají na celé období, tedy na roky 2022 až 2025. Je tedy nutné všechny částky v žádosti uvádět za celé čtyřleté období!

Při vyplňování si Žádost průběžně ukládejte, před odesláním Žádost nejdříve vytiskněte a dobře zkontrolujte, až poté dejte „Odeslat“. Žádost je důležité mít vyplněnou kompletní. Nezapomeňte označit přiložené přílohy a žádost o dotaci řádně zdůvodnit pro každou sociální službu zvlášť.

Řádně vyplněná a statutárním zástupcem podepsaná Žádost se v papírové podobě odevzdává do sekretariátu OSS MMP, Martinská 2, Plzeň, do podatelny Magistrátu města Plzně, Škroupova 5, Plzeň nebo do datové schránky id: 6iybfxn a to včetně všech požadovaných příloh.

Žádosti lze fyzicky odevzdat pouze v době od 22. října do 1. listopadu 2021 včetně. V případě zaslání Žádosti prostřednictvím poštovní služby je pro dodržení termínu rozhodující datum podání 1. listopadu. 2021, v ostatních případech datum doručení. Žádosti nelze odevzdávat – ani prostřednictvím poštovních služeb – před termínem 22. října 2021.

Blíže viz přílohy.

Kontaktní osoba: Mgr. Lukáš Mařan (maranl@plzen.eu - tel.: 378 033 356)
Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně, Martinská 2, Plzeň, 378 033 351

Přílohy

Vzor žádosti(pdf, 228,12 kB)

Zveřejněno: 22. 9. 2021, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně


COVID-19

Informace o aktuálních opatřeních
Informace o očkování