ÚvodÚřadGranty a dotaceJednoletý dotační program v oblasti kultury na rok 2022 - Podpora rozvoje a prezentace celoroční umělecké a kulturní činnosti

Jednoletý dotační program v oblasti kultury na rok 2022 - Podpora rozvoje a prezentace celoroční umělecké a kulturní činnosti

Podpora rozvoje a prezentace celoroční umělecké a kulturní činnosti

Neinvestiční dotace je poskytovaná žadatelům, kteří nejméně po dobu 1 roku předcházejícího termínu podání žádosti prokazatelně provozují kontinuální, zejména spolkovou činnost, která podporuje uměleckou tvorbu nebo kulturní aktivity občanů města Plzně a směřuje k veřejné prezentaci min. 3x ročně (vystoupení, koncert, výstava apod.).

Tento dotační program se netýká podpory pro noviny a časopisy v tištěné a elektronické podobě (vyjma odborných časopisů a periodik).

Termín pro odevzdání žádostí je od 4. října do 8. listopadu 2021.

Dne 4. října 2021 se uskuteční od 15 hodin v zasedací místnosti Magistrátu města Plzně, Kopeckého sady 11, Plzeň, seminář pro žadatele.

Seminář pro žadatele k Jednoletému dotačnímu programu v oblasti kultury na rok 2022 na téma:

1) Jednoletý dotační program v oblasti kultury na rok 2022
2) Problematika vyúčtování dotací
3) Eliminace rizik porušení rozpočtové kázně

Vzhledem k aktuální situaci je počet míst na semináři kapacitně omezen. Vaši účast, prosím, potvrďte na e-mail: zahradnikovalu@plzen.eu, nebo na tel.: 378 033 041, a to do 30. 9. 2021.

Úplný text znění vyhlášení tohoto dotačního programu včetně příloh najdete v přílohách tohoto článku, nebo je k dispozici na adrese:

Odbor kultury Magistrátu města Plzně, Kopeckého sady 11, 306 32 Plzeň, tel.: 378 033 041.

Kontaktní osoba: Mgr. Jarmila Žáčková, e-mail: zackova@plzen.eu, tel.: 378 033 045.

Přílohy

Zveřejněno: 31. 8. 2021, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně

Webová prezentace festivalu Divadlo se otevře v novém okně
15.9. - 23.9.2021
Festival Divadlo
Web Finále Plzeň se otevře v novém okně
24.9. - 29.9.2021
Finále Plzeň
Web Inovujeme Plzeň se otevře v novém okně
30.9. - 1.10.2021
Inovujeme Plzeň
Web Dronfest se otevře v novém okně
2.10. - 3.10.2021
Dronfest

COVID-19

Informace o aktuálních opatřeních
Informace o očkování