ÚvodÚřadGranty a dotaceJednoletý dotační program v oblasti kultury na rok 2021 - Podpora rozvoje a prezentace celoroční umělecké a kulturní činnosti

Jednoletý dotační program v oblasti kultury na rok 2021 - Podpora rozvoje a prezentace celoroční umělecké a kulturní činnosti

Neinvestiční dotace je poskytovaná žadatelům, kteří nejméně po dobu 1 roku předcházejícího termínu podání žádosti prokazatelně provozují kontinuální, zejména spolkovou činnost, která podporuje uměleckou tvorbu nebo kulturní aktivity občanů města Plzně a směřuje k veřejné prezentaci min. 3x ročně (vystoupení, koncert, výstava apod.).

Tento dotační program se netýká podpory pro noviny a časopisy v tištěné a elektronické podobě (vyjma odborných časopisů a periodik).

Termín pro odevzdání žádostí je od 1. října do 2. listopadu 2020.

Dne 23. září 2020 se uskuteční od 15 hodin v zasedací místnosti Magistrátu města Plzně, Kopeckého sady 11, Plzeň, Seminář pro žadatele k Jednoletému dotačnímu programu v oblasti kultury na rok 2021 na téma:

1) Jednoletý dotační program v oblasti kultury na rok 2021
2) Problematika vyúčtování dotací
3) Eliminace rizik porušení rozpočtové kázně

Vzhledem k aktuální situaci je počet míst na semináři kapacitně omezen. Vaši účast, prosím, potvrďte na e-mail: zahradnikovalu@plzen.eu, nebo na tel: 378 033 041, a to do 16. 9. 2020.

Upozornění: Plánovaný seminář byl z důvodu vývoje epidemiologické situace zrušen. Konzultace k tomuto dotačnímu programu probíhají nadále – viz uvedené kontaktní osoby ve vyhlášení DP. Děkujeme za pochopení.

Úplný text znění vyhlášení tohoto dotačního programu včetně příloh najdete v přílohách tohoto článku, nebo je k dispozici na adrese:

Odbor kultury Magistrátu města Plzně, Kopeckého sady 11, 306 32 Plzeň, tel.: 378 033 041.

Kontaktní osoba: Mgr. Jarmila Žáčková, e-mail: zackova@plzen.eu, tel.: 378 033 045.

Přílohy

Vyhlášení programu(doc, 139,5 kB)
Formulář žádosti(doc, 156,5 kB)

Zveřejněno: 26. 8. 2020, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně

Web Spolu pro Plzeň se otevře v novém okně
1.9. - 28.10.2020
#spoluproplzen
Webová prezentace Finále Plzeň se otevře v novém okně
25.9. - 30.9.2020
Finále Plzeň

Anketa

Jak chcete, aby letos
vypadal vánoční strom v Plzni?