ÚvodÚřadGranty a dotaceJednoletý dotační program Odboru kultury Magistrátu města Plzně na rok 2023

Jednoletý dotační program Odboru kultury Magistrátu města Plzně na rok 2023

Statutární město Plzeň prostřednictvím Odboru kultury MMP v souladu s usnesením Rady města Plzně č. 1002 ze dne 7. 11. 2022

vyhlašuje

dotační programy na rok 2023

  • Podpora rozvoje a prezentace celoroční umělecké a kulturní činnosti
  • Podpora uměleckých a kulturních projektů

Úplný text znění vyhlášení jednotlivých dotačních programů včetně formuláře žádosti o dotaci je k dispozici v aplikaci „Dotace města Plzně“ umístěné na dotačním portálu města https://dotace.plzen.eu.

Žádost o dotaci včetně povinných příloh se podává prostřednictvím dotačního portálu v aplikaci „Dotace města Plzně“.

Činnost – termín pro podání žádosti je od 12. prosince 2022 do 6. ledna 2023 (do 12.00 hodin),

Projekt – termín pro podání žádosti je od 12. prosince 2022 do 13. ledna 2023 (do 12.00 hodin).

Zveřejněno: 10. 11. 2022, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně


Pomoc Ukrajině
Допомога Україні


Informace pro občany Ukrajiny
Veřejná sbírka Pomáhající Plzeň