ÚvodÚřadGranty a dotaceFormuláře na vyúčtování dotací poskytnutých pro rok 2022 v oblasti kultury

Formuláře na vyúčtování dotací poskytnutých pro rok 2022 v oblasti kultury

V roce 2022 byly statutárním městem Plzeň poskytnuty žadatelům dotace v rámci Jednoletého dotačního programu na podporu uměleckých a kulturních projektů, Jednoletého dotačního programu na podporu, rozvoj a prezentaci celoroční umělecké a kulturní činnosti, Jednoletého dotačního programu na podporu umělců v rámci rezidenčních pobytů na území statutárního města Plzeň a Mikrograntů na podporu kulturních a uměleckých projektů. Rok 2022 byl třetím rokem, kdy byly poskytnuty dotace v rámci Čtyřletého dotačního programu v oblasti kultury na léta 2020-2023.

Vyúčtování těchto dotací musí příjemci dotací v souladu s uzavřenou smlouvou (čl. IV) předložit ve stanoveném termínu na předepsaném formuláři včetně závěrečné zprávy. Tento formulář je k dispozici v příloze tohoto článku.

Přílohy

Zveřejněno: 30. 6. 2022, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně


Pomoc Ukrajině
Допомога Україні


Informace pro občany Ukrajiny
Veřejná sbírka Pomáhající Plzeň