ÚvodÚřadGranty a dotaceFormuláře na vyúčtování dotací poskytnutých pro rok 2020 v oblasti kultury

Formuláře na vyúčtování dotací poskytnutých pro rok 2020 v oblasti kultury

V roce 2020 byly statutárním městem Plzeň poskytnuty žadatelům dotace v rámci Jednoletého dotačního programu na podporu uměleckých a kulturních projektů, Jednoletého dotačního programu na podporu, rozvoj a prezentaci celoroční umělecké a kulturní činnostiMikrograntů na podporu kulturních a uměleckých projektů. Rok 2020 byl prvním rokem, kdy byly poskytnuty dotace v rámci Čtyřletého dotačního programu v oblasti kultury na léta 2020-2023.

Vyúčtování těchto dotací musí příjemci dotací v souladu s uzavřenou smlouvou (čl. IV) předložit ve stanoveném termínu na předepsaném formuláři včetně závěrečné zprávy. Tento formulář je k dispozici v příloze tohoto článku.

Přílohy

Zveřejněno: 25. 6. 2020, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně


COVID-19

Informace o aktuálních opatřeních
Informace o očkování