ÚvodÚřadGranty a dotaceDotační programy Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Plzně pro rok 2023

Dotační programy Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Plzně pro rok 2023

Statutární město Plzeň prostřednictvím Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMP v souladu s usnesením Rady města Plzně č. 692 ze dne 27. 6. 2022

vyhlašuje

dotační programy pro rok 2023

  • Podpora primární prevence rizikového chování a mediální výchovy
  • Podpora tělovýchovných aktivit
  • Podpora aktivit k technickému vzdělávání
  • Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže v oblasti výchovy a vzdělávání

Úplný text znění vyhlášení jednotlivých dotačních programů včetně formuláře žádosti o dotaci je k dispozici v aplikaci „Dotace města Plzně“ umístěné na dotačním portálu města https://dotace.plzen.eu.

Žádost o dotaci včetně povinných příloh se podává prostřednictvím dotačního portálu v aplikaci „Dotace města Plzně“.

Termín pro podání žádosti je od 1. října do 15. listopadu 2022 (do 12.00 hodin).

Zveřejněno: 12. 8. 2022, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně

Webová prezentace se otevře v novém okně
23.9. - 28.9.2022
Finále Plzeň

Pomoc Ukrajině
Допомога Україні


Informace pro občany Ukrajiny
Veřejná sbírka Pomáhající Plzeň