ÚvodÚřadGranty a dotaceDotační program Služby a činnosti v sociální oblasti na rok 2019

Dotační program Služby a činnosti v sociální oblasti na rok 2019

Vyhlášení dotačního programu „Služby a činnosti v sociální oblasti“ na rok 2019 a změny ve vyhlašovaných dotačních programech na rok 2019.

Statutární město Plzeň, prostřednictvím Odboru sociálních služeb MMP (dále OSS MMP) - na základě usnesení Rady města Plzně č. 64 ze dne 21. ledna 2019, vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí v dotačním programu „Služby a činnosti v sociální oblasti“ na rok 2019.

Oproti roku 2018 dochází k zásadní změně v dotačních programech vyhlašovaných prostřednictvím OSS MMP - v letošním roce již není vyhlašován samostatně dotační program „Integrace cizinců a podpora menšinových aktivit“. Oblasti podpory uvedené v tomto dotačním programu se staly součástí dotačního programu „Služby a činnosti v sociální oblasti“.

Podmínky pro poskytování dotací naleznete v Zásadách poskytování dotací z rozpočtu města Plzně (dále jen Zásady), specifické podmínky naleznete ve Vyhlášení dotačního programu „Služby a činnosti v sociální oblasti“, které jsou - společně s formuláři žádosti a formuláři Závěrečné zprávy - přiloženy níže.

Řádně vyplněná a statutárním zástupcem podepsaná Žádost se v papírové podobě odevzdává do termínu uzávěrky, tedy 27. února 2019, buď do sekretariátu Odboru sociálních služeb MMP, Martinská 2, Plzeň nebo podatelny Magistrátu města Plzně, Škroupova 5, Plzeň, a to včetně všech požadovaných příloh, které jsou uvedeny ve Vyhlášení dotačního programu a v Zásadách. Žádost s povinnými přílohami, je možné odeslat i datovou zprávou do datové schránky – ID 6iybfxn nebo prostřednictvím poštovní služby.

Na dotační program je alokována částka 1 500 000 Kč.

Žádosti lze odevzdávat pouze v těchto dnech:

Pondělí 25. února 2019 od 8,00 – 17,00 hod
Úterý 26. února 2019 od 8,00 – 16,00 hod
Středa 27. února 2019 od 8,00 – 17,00 hod

V případě zaslání Žádosti prostřednictvím poštovní služby je pro dodržení termínu rozhodující datum podání 27. února 2019, v ostatních případech datum doručení.

Žádosti nelze odevzdávat ani zasílat poštou, případně datovou zprávou, před 25. únorem 2019.

Žádost, včetně přílohy C, je nutné zaslat také elektronicky na e-mail: maranl@plzen.eu.

Kontaktní osoba: Mgr. Lukáš Mařan (maranl@plzen.eu, tel. 378 033 356).

Přílohy ke stažení:

Zveřejněno: 23. 1. 2019, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně

28.2. - 28.3.2019
Smetanovské dny
8.3. - 8.3.2019
Hudební ceny Žebřík