ÚvodÚřadGranty a dotaceDotační program pro poskytovatele sociálních služeb s názvem „Kofinancování sociálních služeb pro rok 2020“

Dotační program pro poskytovatele sociálních služeb s názvem „Kofinancování sociálních služeb pro rok 2020“

Plzeň, statutární město, prostřednictvím Odboru sociálních služeb MMP (dále jen OSS MMP), na základě usnesení Rady města Plzně č. 745 ze dne 24. 6. 2019, vyhlašuje dotační program pro poskytovatele sociálních služeb „Kofinancování sociálních služeb pro rok 2020“.

Dotace lze poskytnout na financování základních druhů a forem sociálních služeb, v rozsahu stanoveném základními činnostmi při poskytování sociálních služeb (pro příslušný druh sociální služby, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v zákoně č.108/2006 Sb., o sociálních službách v aktuálním znění), poskytování zdravotní péče v zařízeních sociálních služeb a níže uvedených souvisejících fakultativních služeb:

  • doprava uživatelů do organizací poskytujících sociální služby;
  • fakultativní služby související se službou sociálně aktivizační služby pro seniory a zdravotně postižené.

Žádost se vyplňuje v aplikaci Dotace OSS MMP, a to nejdříve od 19. 8. 2019.

Žádost i její přílohy se poté předkládají v písemné formě - jako volné listy, nesvázané pevnou vazbou, sepnuté kancelářskou sponou, v zalepené obálce a označené názvem dotačního programu.

Žádosti lze fyzicky odevzdat pouze v době od 9. 9. do 20. 9. 2019 včetně.

V případě zaslání Žádosti prostřednictvím poštovní služby je pro dodržení termínu rozhodující datum podání 20. 9. 2019, v ostatních případech datum doručení.

Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně, Martinská 2, Plzeň, 378 033 351

Kontaktní osoby:
Mgr. Karolína Vodičková, MBA - vodickovak@plzen.eu - tel.: 724 527 504
Mgr. Lukáš Mařan - maranl@plzen.eu - tel.: 378 033 356

Přílohy

Vyhlášení dotace(pdf, 332,22 kB)
Formulář žádosti(pdf, 242,62 kB)

Zveřejněno: 1. 8. 2019, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně

Webová prezentace akce se otevře v novém okně
15.7. - 1.9.2019
Živá ulice
Webová prezentace akce se otevře v novém okně
7.9. - 7.9.2019
Hrdinové Plzně
Webová prezentace akce se otevře v novém okně
11.9. - 19.9.2019
Festival Divadlo