ÚvodÚřadGranty a dotaceDotační program Podpora tělovýchovných aktivit

Dotační program Podpora tělovýchovných aktivit

Statutární město Plzeň prostřednictvím Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMP v souladu s usnesením Rady města Plzně č. 656 ze dne 29. 6. 2020

vyhlašuje dotační program v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 2021

Podpora tělovýchovných aktivit

Oblast podpory:

projekty zaměřené na tělovýchovné a pohybové aktivity ve školách zajišťujících povinnou školní docházku na území města Plzně.

O dotaci lze žádat v rámci těchto vyhlášených tematických okruhů - projektů zaměřených na:

a) využití sportovních zařízení při základních školách zřizovaných městem Plzní pro tělesné aktivity, které jsou provozovány příležitostně nebo organizovaně

  • organizace celoškolních soutěží, sportovních olympiád, sportovních dnů;
  • činnost sportovně zaměřených kroužků;

b) rozvoj zájmové sportovní činnosti u žáků ve třídách, jejichž profilovým zaměřením není sport

  • rozvoj pohybových aktivit nad rámec běžné výuky (tzn. mimo rozvrhované hodiny tělesné výchovy nebo nad rámec ŠVP školy), jehož cílem je široké zapojení žáků;
  • seznámení žáků s různými formami pohybových aktivit (např. aerobic, jóga, zumba, spinning, jogging, nordic walking, pilates, orientální tanec, míčové hry, cyklistika, In-line bruslení, golf, tenis aj.);
  • zajištění tělovýchovných kurzů (turistických, sportovních, plaveckých nad rámec výuky plavání podle ŠVP školy) mimo rozvrhované hodiny tělesné výchovy;

c) podporu tělovýchovných turnajů žáků

  • startovné, doprava, ubytování, program.

Termín pro odevzdání žádostí je od 1. září do 16. listopadu 2020.

Úplný text znění vyhlášení dotačního programu včetně formuláře žádosti najdete v přílohách tohoto článku nebo je k dispozici na adrese: Odbor školství mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Plzně, Kopeckého sady 11, 306 32 Plzeň.

Kontaktní osoba pro dotační titul: Mgr. Iva Turková, tel.: 378 033 161, e-mail: turkova@plzen.eu.

Přílohy

Vyhlášení programu(doc, 116,5 kB)

Zveřejněno: 27. 7. 2020, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně

Webová prezentace Sportmanie Plzeň se otevře v novém okně
15.8. - 23.8.2020
Sportmanie Plzeň
Web Festival na ulici se otevře v novém okně
21.8. - 29.8.2020
Festival na ulici