ÚvodÚřadGranty a dotaceDotační program Podpora primární prevence rizikového chování a mediální výchovy

Dotační program Podpora primární prevence rizikového chování a mediální výchovy

Statutární město Plzeň prostřednictvím Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMP v souladu s usnesením Rady města Plzně č. 656 ze dne 29. 6. 2020

vyhlašuje dotační program pro rok 2021

Podpora primární prevence rizikového chování a mediální výchovy

Oblast podpory:

projekty zaměřené na primární prevenci rizikového chování a mediální výchovu.

O dotaci lze žádat v rámci těchto vyhlášených tematických okruhů - projektů zaměřených na:

a) využití programů specifické primární prevence rizikového chování neziskových organizací (např. Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s. a POINT 14);

b) zajištění besed a projektů pro žáky k problematice rizikového chování a mediální výchovy;

c) zajištění seminářů vhodných pro pedagogické pracovníky týkajících se témat primární prevence rizikového chování;

d) zajištění vícedenních adaptačních kurzů.

Termín pro odevzdání žádostí je od 1. září do 16. listopadu 2020.

Úplný text znění vyhlášení dotačního programu včetně formuláře žádosti najdete v přílohách tohoto článku nebo je k dispozici na adrese: Odbor školství mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Plzně, Kopeckého sady 11, 306 32 Plzeň.

Kontaktní osoba pro dotační titul: Mgr. Iva Turková, tel.: 378 033 161, e-mail: turkova@plzen.eu.

Přílohy

Formulář žádosti(doc, 70,5 kB)

Zveřejněno: 27. 7. 2020, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně

Webová prezentace Sportmanie Plzeň se otevře v novém okně
15.8. - 23.8.2020
Sportmanie Plzeň
Web Festival na ulici se otevře v novém okně
21.8. - 29.8.2020
Festival na ulici