ÚvodÚřadGranty a dotaceDotační program Podpora aktivit k technickému vzdělávání

Dotační program Podpora aktivit k technickému vzdělávání

Statutární město Plzeň prostřednictvím Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMP v souladu s usnesením Rady města Plzně č. 656 ze dne 29. 6. 2020

vyhlašuje dotační program pro rok 2021

Podpora aktivit k technickému vzdělávání

Oblast podpory:

motivační projekty zaměřené na technické vzdělávání a podporu manuální zručnosti žáků.

O dotaci lze žádat v rámci těchto vyhlášených tematických okruhů - projektů zaměřených na:

a) spolupráci základních škol se středními školami, se sídlem na území města Plzně, v oblasti technického vzdělávání;
b) účast žáků v soutěžích se zaměřením na technické vzdělávání;
c) podporu zvýšení úrovně technického vzdělávání základních škol, středních škol, víceletých gymnázií;
d) zájmové technické vzdělávání;

  • materiálová podpora,
  • nákup spotřebního materiálu a vybavení školních dílen,
  • vybavení odborných učeben pro realizaci zejména zájmového technického vzdělávání,
  • mzdové náklady včetně zákonných odvodů pro pedagogickou činnost související s volnočasovými aktivitami žáků zaměřenými na rozvoj technického vzdělávání (kroužky). Poskytnutá finanční podpora může být použita na úhradu mzdových nákladů včetně zákonných odvodů maximálně do výše 30 % schválené částky dotace;

e) tematické exkurze k podpoře technického vzdělávání;

  • doprava,
  • vstupné.

Termín pro odevzdání žádostí je od 1. září do 16. listopadu 2020.

Úplný text znění vyhlášení dotačního programu včetně formuláře žádosti najdete v přílohách tohoto článku nebo je k dispozici na adrese: Odbor školství mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Plzně, Kopeckého sady 11, 306 32 Plzeň.

Kontaktní osoba pro dotační titul: Ivana Poklopová, tel.: 378 033 126, e-mail: poklopova@plzen.eu.

Přílohy

Zveřejněno: 27. 7. 2020, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně

Webová prezentace Sportmanie Plzeň se otevře v novém okně
15.8. - 23.8.2020
Sportmanie Plzeň
Web Festival na ulici se otevře v novém okně
21.8. - 29.8.2020
Festival na ulici