ÚvodÚřadGranty a dotaceDotační program Obnova kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností pro rok 2019

Dotační program Obnova kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností pro rok 2019

Statutární město Plzeň sděluje, že Ministerstvo kultury ČR, pod č. j. MK 4057/2019 OPP ze dne 15. 1. 2019, vyhlásilo dotační program „Obnova kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností (zkráceně Program ORP)“ pro rok 2019, který je určen pro vlastníky na obnovu kulturních památek, které nejsou součástí památkových plošně chráněných území (MPR, MPZ, VPR, VPZ).

Žádosti se podávají prostřednictvím Magistrátu města Plzně, Odboru památkové péče, Kopeckého sady 11, 306 32 Plzeň.

Žadatelé se před podáním žádosti seznámí se Zásadami Programu ORP a s Podmínkami pro přiznání příspěvku.

Žádost se podává na vzorovém formuláři se všemi povinnými přílohami spolu s vyplněným Formulářem 4 a případně s vyplněnou Plnou mocí.

Uzávěrka podávání žádostí je 28. 2. 2019.

Informace k Programu ORP poskytnou Ing. Karel Zoch (378 033 060, e-m: zoch@plzen.eu) a Ing. Petr Bukovský (378 033 063, e-m: bukovsky@plzen.eu).

Přílohy

Plná moc(docx, 21,61 kB)

Zveřejněno: 7. 2. 2019, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně

28.2. - 28.3.2019
Smetanovské dny
8.3. - 8.3.2019
Hudební ceny Žebřík