ÚvodÚřadGranty a dotaceDotační program na rekonstrukci, opravu a výstavbu sportovních zařízení, areálů a související infrastruktury pro rok 2020

Dotační program na rekonstrukci, opravu a výstavbu sportovních zařízení, areálů a související infrastruktury pro rok 2020

Statutární město Plzeň v souladu s usnesením RMP č. 1044 ze dne 21. 10. 2019 vyhlašuje prostřednictvím Odboru sportu, Smart Cities a podpory podnikání MMP dotační program: Rekonstrukce, oprava a výstavba sportovních zařízení, areálů a související infrastruktury na území města Plzně  pro rok 2020.

Oblast podpory:

Cílem programu je finanční podpora konkrétních projektů rekonstrukce, opravy či výstavby sportovních zařízení, areálů a související infrastruktury nacházející se na území města Plzně. Smyslem programu je podpora především neziskových subjektů, které mají omezenou možnost získání finančních prostředků z vlastních zdrojů a činnosti a jež svými aktivitami zajišťují aktivní využití volného času občanů, především dětí a mládeže.

Termín pro odevzdávání žádostí je od 1. prosince do 20. prosince 2019.

Úplný text vyhlášeného dotačního programu včetně formuláře žádosti a dalších informací najdete v příloze tohoto článku.

Přílohy

Zveřejněno: 23. 10. 2019, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně