ÚvodÚřadGranty a dotaceDotační program na podporu tělovýchovných aktivit v roce 2020

Dotační program na podporu tělovýchovných aktivit v roce 2020

Statutární město Plzeň prostřednictvím Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMP v souladu s usnesením Rady města Plzně č. 603 ze dne 3. 6. 2019

vyhlašuje dotační program v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 2020

Podpora tělovýchovných aktivit

Oblast podpory:

projekty zaměřené na tělovýchovné a pohybové aktivity ve školách zajišťujících povinnou školní docházku na území města Plzně.

O dotaci lze žádat v rámci těchto vyhlášených tematických okruhů - projekty zaměřené na:

a) využití sportovních zařízení při základních školách zřizovaných městem Plzní pro tělesné aktivity, které jsou provozovány příležitostně nebo organizovaně

- organizace celoškolních soutěží, sportovních olympiád, sportovních dnů;
- činnost sportovně zaměřených kroužků;

b) rozvoj zájmové sportovní činnosti u žáků ve třídách, jejichž profilovým zaměřením není sport

- rozvoj pohybových aktivit nad rámec běžné výuky (tzn. mimo rozvrhované hodiny tělesné výchovy nebo nad rámec ŠVP školy), jehož cílem je široké zapojení žáků;
- seznámení žáků s různými formami pohybových aktivit (např. aerobic, jóga, zumba, spinning, jogging, nordic walking, pilates, orientální tanec, míčové hry, cyklistika, In-line bruslení, golf, tenis aj.);
- zajištění tělovýchovných kurzů (turistických, sportovních, plaveckých nad rámec výuky plavání podle ŠVP školy) mimo rozvrhované hodiny tělesné výchovy;

c) podporu tělovýchovných turnajů žáků

- startovné, doprava, ubytování, program.

Termín pro odevzdání žádostí je od 2. září do 15. listopadu 2019.

Úplný text znění vyhlášení dotačního programu včetně formuláře žádosti najdete v přílohách tohoto článku nebo je k dispozici na adrese: Odbor školství mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Plzně, Kopeckého sady 11, 306 32 Plzeň. Elektronický interaktivní formulář žádosti najdete na portálu https://epo.plzen.eu.

Kontaktní osoba pro dotační titul: Mgr. Iva Turková, tel.: 378 033 161, e-mail: turkova@plzen.eu.

Přílohy

Zveřejněno: 1. 8. 2019, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně

Web Čistá Plzeň se otevře v novém okně
26.10. - 26.10.2019
Fest Čistá Plzeň
Webová prezentace akce se otevře v novém okně
28.10. - 28.10.2019
Plzeňské oslavy vzniku republiky
Přejdete na článek Plzeň si připomene 30. výročí listopadu 1989 velkým projektem Cesta svobody
17.11. - 17.11.2019
Cesta svobody