ÚvodÚřadGranty a dotaceDotační program na podporu sportu a tělovýchovy pro rok 2020

Dotační program na podporu sportu a tělovýchovy pro rok 2020

Statutární město Plzeň v souladu s usnesením RMP č. 798 ze dne 20. 8. 2019 vyhlašuje prostřednictvím Odboru sportu, Smart Cities a podpory podnikání Magistrátu města Plzně dotační program:

Podpora sportu a tělovýchovy

Oblast podpory:

podpora sportovní činnosti dětí a mládeže do 23 let, podpora jak stávajících, tak i nově se rozvíjejících činností v oblasti sportu a tělovýchovy na území města, podpora pořádání sportovních soutěží (zejména výkonnostního charakteru) a sportovních akcí pro ostatní skupiny populace na území města, podpora handicapovaných sportovců, zlepšení sociálního zázemí ve sportovních zařízeních, podpora sportovních kolektivních aktivit dětí a mládeže.

O dotaci lze žádat v rámci těchto vyhlášených tematických okruhů – programy zaměřené na:

I. Podporu sportovní činnosti tělovýchovných subjektů
II. Pořádání sportovních akcí na území města Plzně nebo v regionu pro občany města Plzně

Termín pro odevzdávání žádostí je od 2. ledna do 31. ledna 2020.
(31. ledna 2020 do 10 hodin osobně, poštou s razítkem 31. ledna 2020)

UPOZORNĚNÍ

Formuláře žádosti o dotaci jsou k dispozici v Kopeckého sadech 11, v kanceláři č. 131 a na sekretariátu odboru v kanceláři č. 132.
Podrobnější informace je možné získat na e-mailu stychovak@plzen.eu nebo telefonu 378 033 503.

Úplný text vyhlášeného dotačního programu včetně formuláře žádosti a dalších informací najdete v příloze tohoto článku.

Přílohy

Zveřejněno: 24. 9. 2019, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně

Přejdete na článek Reprezentační ples Plzně připomene talentované Plzeňany
24.1. - 24.1.2020
Reprezentační ples města Plzně
Webová prezentace Smetanovské dny se otevře v novém okně
27.2. - 26.3.2020
Smetanovské dny
Web Hudební ceny Žebřík se otevře v novém okně
13.3. - 13.3.2020
Hudební ceny Žebřík
Webová prezentace Blik Blik se otevře v novém okně
27.3. - 28.3.2020
Blik Blik
Web Slavnosti svobody Plzeň se otevře v novém okně
1.5. - 6.5.2020
Slavnosti svobody